Wydrukuj tę stronę
30 kwiecień 2021

Absolwent Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu TAURONA

Absolwent Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu TAURONA Absolwent Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu TAURONA
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową ogłoszony przez TAURON Dystrybucja na temat: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” został rozstrzygnięty. Laureatem tej edycji konkursu został Dominik Drobisz absolwent Politechniki Śląskiej. Nagrodę główną otrzymał za pracę magisterską pt. „Automatyka zabezpieczeniowa w układach sieciowych społeczności energetycznej”.

Absolwent Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu TAURONA

TAURON

 

Do konkursu mogli się zgłaszać absolwenci studiów magisterskich polskich publicznych uczelni technicznych kierunków: elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewnych (tj. automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, informatyka, mechatronika, energetyka). W tym roku do finalnej oceny zakwalifikowano trzy prace dyplomowe.

Oprócz tej zwycięskiej, jury bardzo dobrze oceniło też dwie inne: „Ocena technicznych możliwości regulacji napięć w sieciach średnich napięć ze źródłami OZE" oraz „Opracowanie rozwiązania cyfrowych obwodów wtórnych pola linii napowietrznej NN z wykorzystaniem oprogramowania”. Finalnie najwięcej punktów zdobyła jednak praca na temat automatyki zabezpieczeniowej w układach sieciowych społeczności energetycznej.

- Najważniejsze przy ocenie prac było kryterium aktualność tematyki i odniesienie się do wyzwań sektora elektroenergetycznego. Doceniliśmy precyzyjne postawienie problemu oraz trafność rozumowania i uzasadniania twierdzeń – mówi Waldemar Skomudek, wiceprezes zarządu TAURON Dystrybucja i przewodniczący komisji konkursowej. - Najważniejsze pytanie, jakie zadawaliśmy sobie przy ocenie pracy brzmiało jednak: co nowego wnosi praca dyplomowa dla firmy TAURON Dystrybucja? – podkreśla wiceprezes Skomudek.

Na tak postawione pytanie odpowiedział sam laureat Dominik Drobisz, uzasadniając swoje zgłoszenie do konkursu:

- Rosnąca ilość sieci typu SmartGrid oraz społeczności energetycznych stanowiących np. klastry energii wiąże się bezpośrednio z licznymi wyzwaniami technicznymi na poziomie bieżącej eksploatacji sieci SN/nn przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego jakim jest TAURON Dystrybucja. Prawnym obowiązkiem firmy jest utrzymanie niezawodności dostaw oraz odpowiednich parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej. Zgłoszona do Konkursu praca dyplomowa zawiera zaawansowane analizy symulacyjne i szereg uwag związanych z procesem opracowywania układu zabezpieczeń sieci, zawierających w swojej strukturze wiele źródeł rozproszonych – wyjaśnia zwycięzca konkursu.

Zainteresowanie konkursem wynika z faktu, że z jednej strony przynosi on laureatowi nagrodę finansową, z drugiej jest formą docenienia pracy przez prestiżowe jury ze środowiska naukowego oraz praktyków energetyków z TAURON Dystrybucja. Zgodnie z regulaminem konkursu wybór najlepszych prac dokonywany jest przez Komisję Konkursową TAURON Dystrybucja na podstawie opinii Rady Naukowej działającej przy spółce.

Konkurs to nie jedyna inicjatywa OSD z Grupy TAURON dedykowana studentom uczelni technicznych. Inne działania spółki dla studentów, to np. organizacja praktyk studenckich, czy prowadzenie Akademii wiedzy.

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin