Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Współcześnie UW jest największym, najlepszym i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Od marca 2018 uczelnia należy do Sojuszu 4 EU+, który ma status uniwersytetu europejskiego w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od lat współpracuje z biznesem, realizując wspólne projekty badawcze, kształcąc kadrę menadżerską czy pośrednicząc w pozyskiwaniu pracowników. Przyszedł czas na kolejny krok – w marcu swoją premierę miał portal Synergia WZ UW. To innowacyjny projekt służący wzmacnianiu i zacieśnianiu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami oraz studentami i absolwentami WZ UW.
Już 31 marca 2022 roku o godz. 17.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się wirtualny Dzień Otwarty dla kandydatów na studia. Uczestnicy spotkania poznają ofertę edukacyjną wydziału i zasady rekrutacji, uzyskają pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia, a także dowiedzą się, jakie możliwości rozwoju oferuje WZ i jak wygląda codzienność na uczelni z perspektywy studentów.
Polska od kilku lat staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców, którzy chcą tutaj podjąć pracę. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, aż 76 proc. z wydanych w 2020 r. pozwoleń na pobyt stały, związana była z aktywnością zawodową.1 Prawidłowe zatrudnianie obcokrajowców wymaga od pracodawców znajomości prawa, ale także praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania. Trwają zapisy na I edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce” realizowanych przez Wydział Zarządzania UW we współpracy z kancelarią C&C Chakowski & Ciszek i HR na szpilkach.
Zintensyfikowanie dotychczasowej kooperacji, realizacja wspólnych projektów, wymiana wiedzy i doświadczeń, a także wsparcie finansowe uczelni to główne cele,  jakie zostały dzisiaj omówione oraz jakie zostały zintensyfikowane poprzez podpisanie kolejnego porozumienia do łączącej Bank Pekao S.A. oraz Uniwersytet Warszawski umowy strategicznej.
Koncern biofarmaceutyczny i wiodąca polska uczelnia podpisały porozumienie, którego celem jest strategiczna współpraca w obszarze wdrażania nowych rozwiązań z zakresu technologii i usług na rynku farmaceutycznym i medycznym, edukacja oraz podnoszenie kompetencji i poszerzanie możliwości rozwoju polskiej kadry naukowej.

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin