Artykuły uczelni

Po ponad dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, do Politechniki Łódzkiej wraca Mobility Week – tydzień wydarzeń promujących mobilność wśród studentów i pracowników uczelni.
W laboratoriach Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej został zainstalowany najnowszy sprzęt kilku firm związanych z automatyką budynkową, systemami ogrzewania i klimatyzacji (HVAC), systemami bezpieczeństwa i rozwiązaniami IT. Nowa infrastruktura obejmuje układy wraz z oprogramowaniem do projektowania i sterowania inteligentnymi budynkami oraz urządzenia reagujące na zmienne zachowanie monitorowanego obiektu.
Dr Natalia Wójcik z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej poszukuje alternatywnych materiałów, a precyzyjniej bioaktywnych materiałów szklistych o zmienionym składzie, do produkcji kompozytów stosowanych w implantach kostnych. Badania mogą przyczynić się do powstania w przyszłości nowocześniejszych implantów regenerujących ubytki kostne, które nie będą zakłócać gospodarki biochemicznej w organizmie.
Nowe kierunki badawcze, większy potencjał komercjalizacyjny i międzynarodowa skala działania: powstał Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik podpisał we Wrocławiu porozumienie związane z przystąpieniem Politechniki Łódzkiej do Koalicji na rzecz rozwoju inicjatywy WorldSkills i organizacji po raz pierwszy w Polsce zawodów Euroskills 2023.
Plebiscyt Złoty Inżynier promuje postaci ze świata techniki odgrywające znaczącą rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W jego 28. edycji tytuł Srebrnego Inżyniera otrzymała chemiczka dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od lat współpracuje z biznesem, realizując wspólne projekty badawcze, kształcąc kadrę menadżerską czy pośrednicząc w pozyskiwaniu pracowników. Przyszedł czas na kolejny krok – w marcu swoją premierę miał portal Synergia WZ UW. To innowacyjny projekt służący wzmacnianiu i zacieśnianiu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami oraz studentami i absolwentami WZ UW.
Inżynierowie Łukasiewicz – PIAP znaleźli się w piątce finalistów w konkursie organizowanym przez ESA i ESRIC. Jego założeniem jest zaproponowanie i przetestowanie systemu robotycznego dla rozpoznania surowcowego na Księżycu w celu umożliwienia przyszłej eksploatacji zasobów pozaziemskich.
Najwięcej, bo aż osiem projektów będzie realizowanych w Politechniki Łódzkiej w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało na ten cel niemal 500 tysięcy zł dofinansowania.
Zespół naukowy z Politechniki Rzeszowskiej stworzył program komputerowy, który automatycznie mierzy jakość rejestrowanych obrazów rezonansu magnetycznego. To doskonałe wsparcie dla techników radiologów, które umożliwi skrócenie czasu badania poprzez m.in. wykrycie obrazów o nieodpowiedniej jakości. Projekt został dofinansowany na kwotę blisko 90tys. zł. w ramach II naboru do Programu Grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.
IDEAS NCBR oraz Politechnika Łódzka będą współpracować w zakresie edukacji nowego pokolenia specjalistów w obszarze sztucznej inteligencji. Umowa obejmuje utworzenie dodatkowych miejsc dla uczestników studiów doktorskich. Studenci wyłonieni we wspólnym procesie rekrutacji rozpoczną już jesienią b.r. naukę w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ i jednocześnie otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony IDEAS NCBR.
Czterem kierunkom studiów prowadzonych w Politechnice Łódzkiej przyznano akredytację w czasie marcowego posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). W ten sposób uczelnia została liderem akredytacji, mając ich obecnie 15 na studiach pierwszego stopnia i 14 na studiach drugiego stopnia. Pozytywna ocena KAUT oznacza, że kierunki te mają także europejski certyfikatu EUR-ACE® Label (European Accredited Engineering Bachelor/Master Degree).

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin