4 marzec 2022

WAT i Łukasiewicz wzmacniają współpracę badawczo-rozwojową

Wspólna realizacja projektów badawczo-rozwojowych, transfer wyników prac do gospodarki, konsultacje techniczno-technologiczne oraz podnoszenie kwalifikacji studentów, kadry naukowej WAT i naukowców Łukasiewicza – to główne założenia porozumienia pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną i Siecią Badawczą Łukasiewicz. Najbardziej perspektywiczne obszary współpracy dotyczą technologii w obszarze inżynierii bezpieczeństwa, energetyki oraz technologii satelitarnych.

Podpisy pod porozumieniem, do którego zawarcia doszło 2 marca br., złożyli: Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk. prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak i Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotra Dardziński.

Zawarta umowa wzmacnia dotychczasową współpracę i otwiera nowe możliwości dla rozwoju technologii o wysokim potencjale komercyjnym. Obecnie, budżet projektów, w które zaangażowane są strony porozumienia wynosi ponad 230 mln zł. Składają się na niego między innymi prace realizowane w ramach projektu PIAST, zmierzające do rozmieszczenia na orbicie okołoziemskiej konstelacji trzech nanosatelitów przeznaczonych do prowadzenia obserwacji Ziemi. Wojskowa Akademia Techniczna jest liderem tego projektu, a członkiem konsorcjum Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. WAT prowadzi również badania z Łukasiewicz – Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki dotyczące nowych systemów uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej. Efektem współpracy, w ramach konkursu NCBR, mają być laserowe systemy broni skierowanej energii i laserowe systemy broni nieśmiercionośnej.

- Cieszę się bardzo z porozumienia zawartego z Siecią Badawczą Łukaszewicz. Zarówno Wojskowa Akademia Techniczna, jak i Instytuty Łukasiewicza dysponują ogromnym potencjałem rozwojowym, który wzmocniony wzajemną współpracą pozwoli na wdrożenie nowych i przełomowych technologii kształtujących naszą przyszłość. Zależy nam również na stwarzaniu jak najlepszych warunków do rozwoju naszych studentów i doktorantów. W tym obszarze widzę także szerokie pole do współpracy, między innymi w ramach doktoratów wdrożeniowych, które mogą przyczynić się do transferu wyników badań do przemysłu – powiedział Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

- Dotychczasowa współpraca instytutów Łukasiewicza i Wojskowej Akademii Technicznej jest doskonałym dowodem na to, że tam gdzie spotykają się wiedza, kompetencje oraz odpowiednia infrastruktura badawcza, powstają innowacyjne produkty i wysoko kwalifikowane usługi technologiczne, na których może skorzystać przemysł, a co za tym idzie polska gospodarka. Dziękuję Panu Rektorowi za otwartość i chęć dzielenia się wiedzą, której doświadczaliśmy ze strony uczelni do tej pory i cieszę się, że zdobyte w ten sposób doświadczenie będziemy mogli przenieść na całą naszą sieć badawczą” – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Perspektywiczne projekty

Jeszcze w tym roku strony porozumienia planują rozpocząć prace związane z opracowaniem hybrydowych systemów absorberów promieniowania elektromagnetycznego i energii kinetycznej. Na decyzję dotyczącą dofinansowania przez NCBR czekają również projekty dotyczące technologii służących podniesienia poziomu bezpieczeństwu na morzu, który wspólnie z WAT zamierza zrealizować Łukasiewicz – PIAP.

Współpraca dydaktyczna

Współpraca pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Łukasiewiczem obejmuje również organizowanie i planowanie programów podnoszących kwalifikacje pracowników pionu badawczego instytutów Łukasiewicza oraz pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych Uczelni. Strony mają już doświadczenie w tym zakresie dzięki podpisanej w październiku 2021 r. umowie pomiędzy Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji (Łukasiewicz-PIMOT) a Wojskową Akademią Techniczną, na mocy której realizowane są przedsięwzięcia dydaktyczne, do których należy m.in. program doktoratów wdrożeniowych. W najbliższych planach jest prezentacja oferty Sieci Badawczej Łukaszewicz na Targach Pracy WAT oraz zorganizowanie zajęć dla wyselekcjonowanej grupy studentów WAT, które poprowadzą eksperci Łukasiewicza.

Otwarta nauka

Wojskowa Akademia Techniczna znajduje się w gronie polskich uczelni, z którymi Łukasiewicz konsekwentnie zacieśnia współpracę. Sieć Badawcza współpracuje również z Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Akademią Górniczo – Hutniczą, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Medycznym  w Łodzi, Politechniką Wrocławską, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin