13 kwiecień 2022

Rusza największy w Polsce program szkoleniowo-stażowy dla młodych ludzi: Umiejętności Jutra i Kariera Jutra

NASK we współpracy z partnerami edukacyjnymi Google i Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz we współpracy z Centrum GovTech, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotrem Mazurkiem oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, ogłaszają największy w Polsce, bezpłatny program szkoleniowo-stażowy z obszaru kompetencji cyfrowych w innowacyjnej formule dzięki międzysektorowej współpracy przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, naukowego i biznesowego. 8000 młodych osób otrzyma możliwość ukończenia szkoleń przygotowanych przez ekspertów marketingu internetowego. Następnie aż 1200 wybranych uczestników szkoleń otrzyma płatny staż w polskich MŚP. Program kierowany jest także do uchodźców przybywających do Polski, którzy dzięki specjalnie przygotowanej ścieżce w języku ukraińskim będą mogli zdobyć nowy zawód.

Umiejętności jutra

Łukasz Pietrzak - Google

Przed wybuchem pandemii 74% prezesów światowych firm jako główne wyzwanie dla rozwoju biznesu wskazywało dostęp do kluczowych kompetencji(1). Pandemia Covid-19 i zmiany nią spowodowane, takie jak wzrost poziomu cyfryzacji naszego codziennego życia, dodatkowo zwiększyły zapotrzebowanie na specjalistów i specjalistki ds. transformacji cyfrowej oraz marketingu internetowego(2). Na polskim rynku pracy aktualnie brakuje 18 tys. pracowników, którzy będą mieli za zadanie wdrażanie technologii cyfrowych. Proces cyfryzacji stanowi wyzwanie, ponieważ firmom brakuje na to środków, szczególnie w sektorze MŚP. A cyfryzacja stwarza ogromne szanse właśnie dla nich, znacząco poprawiając pozycję konkurencyjną nie tylko na rynku polskim, ale też międzynarodowym.

Te zmiany mogą być zarazem szansą na wprowadzenie działań umożliwiających wsparcie zarówno biznesu, jak też młodych ludzi. Podczas Konsultacji Strategii na rzecz Młodego Pokolenia młodzi ludzie jasno komunikowali, że oczekują nowoczesnej edukacji w zakresie kompetencji jutra oraz wsparcia w zdobyciu interesującej pracy. Naszą odpowiedzią jest ten największy w historii program szkoleniowo-stażowy, szeroko dostępny i skupiony na wzmacnianiu kompetencji przyszłości – mówi Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

Umiejętności Jutra drogą do rozwoju kariery

Na dzisiejsze potrzeby młodych osób odpowiada najnowszy, bezpłatny program szkoleniowy Umiejętności Jutra, który jest częścią projektu szkoleniowo-stażowego, przygotowany przez Google oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wyposaży on młode osoby w kompetencje cyfrowe, które pomogą im lepiej odnaleźć się na rynku pracy i rozwijać perspektywiczną karierę związaną z marketingiem internetowym.

Obserwujemy, jak bardzo w ciągu ostatnich lat na rynku wzrósł popyt na specjalistów i specjalistki ds. transformacji cyfrowej oraz digital marketingu. Jednocześnie wiemy, że młodzi ludzie, będąc cyfrowymi tubylcami i na co dzień używając technologii we wszystkich sferach życia, mogą  już dzisiaj wykorzystać te umiejętności w pracy i budowaniu swojej ścieżki zawodowej. Chcemy im w tym pomóc, a bezpłatne 8-tygodniowe szkolenie, skupione głównie na praktycznych aspektach, zostało stworzone tak, aby wydobyć ich potencjał i przekazać konkretną wiedzę oraz kompetencje do wręcz natychmiastowego wykorzystania w pracy we wszystkich przedsiębiorstwach, które potrzebują cyfrowej transformacji.
W ostatnim miesiącu przygotowaliśmy specjalnie dodatkową bezpłatną ścieżkę w języku ukraińskim. Mamy nadzieję, że szkolenia pomogą uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy podnieść swoje kwalifikacje w marketingu internetowym, uporządkować dotychczasową wiedzę lub zdobyć nowe umiejętności, które pozwolą im na znalezienie pracy - w Polsce, bądź w przyszłości w Ukrainie – mówi Magdalena Kotlarczyk, szefowa Google Polska.

Specjalna ścieżka programu w języku ukraińskim, skierowana do uchodźców przybywających do Polski umożliwi zainteresowanym pracą w marketingu internetowym, w którym często ważniejsze są umiejętności niż znajomość języka polskiego, rozpoczęcie pracy w zawodach związanych z digital marketingiem, a także w przyszłości pomoże w funkcjonowaniu firmom założonym przez Ukraińców w Ukrainie.

Kariera Jutra – staże z przyszłością

Odpowiedzią na te zapotrzebowania jest program stażowy Kariera Jutra, który prowadzi Państwowy Instytut NASK, lider w dziedzinie cyfryzacji. Jednym z obszarów działalności NASK jest wspieranie rozwoju ekspertów cyfryzacji, zapewnienie im warunków do poszerzania wiedzy,  prowadzenia badań, rozwijania ścieżki kariery. NASK jest łącznikiem między etapem edukacji, szkoleń a zdobywaniem doświadczenia zawodowego uczestników programu, stażami.

Osoby, które ukończą program szkoleniowy przygotowany przez Google i SGH, zyskają także możliwość ubiegania się o jeden z 1200 płatnych staży w obszarze transformacji cyfrowej w polskich MŚP. W ten sposób z jednej strony młodzi ludzie zyskają szansę na rozwój nabytych kompetencji w praktyce oraz rozwój kariery, z drugiej zaś rodzime organizacje otrzymają potrzebne wsparcie w lepszym dostosowaniu się do współczesnego, bardziej cyfrowego świata.

Jednym z kluczowych zadań sektora publicznego jest wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw. Do programu Poland. Business Harbour, skierowanego do ekspertów IT zainteresowanych pracą w naszym kraju, dołącza teraz nowy program budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych u młodych ludzi mieszkających w Polsce. Będzie to również inwestycja w rozwój kompetencji obywateli z innych krajów naszego regionu. udział młodych osób z Ukrainy w stażach umożliwi im znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia w Polsce i mamy nadzieje, że kiedyś przyczyni się również do budowy lepszej pozycji ukraińskich firm w okresie odbudowy gospodarki – mówi Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Centrum GovTech.

“Studia” z wiedzy praktycznej

Program szkoleniowy Umiejętności Jutra wystartuje w kwietniu i potrwa do połowy lipca, a swoim charakterem przypominać będzie skondensowany program studiów podyplomowych, jednak skupiony w całości na wiedzy praktycznej. Dzięki temu, uczestnicy w krótkim czasie otrzymają niezbędne umiejętności do rozwoju kariery. Co więcej, program został ułożony w taki sposób, aby jego absolwenci byli gotowi do wprowadzania realnych zmian w firmach.

Na program Umiejętności Jutra składa się:

 • 50 godzin materiałów szkoleniowych.
 • Ponad 20 interaktywnych webinarów.
 • Dostęp do ponad 30 trenerów (ekspertów Google, SGH oraz praktyków rynkowych).
 • Dostęp do aktywnej społeczności uczestników i trenerów.

Uczestnicy i uczestniczki poznają szczegółowo sześć obszarów tematycznych:

 • Podstawy zarządzania i biznesu.
 • Podstawy marketingu internetowego.
 • Wykorzystanie danych w optymalizacji biznesu.
 • Performance marketing w praktyce.
 • Technologiczne aspekty prowadzenia biznesu w sieci.
 • Narzędzia chmurowe w biznesie i marketingu.

W ramach programu pokazane i omówione zostanie szerokie spektrum narzędzi wykorzystywanych do transformacji cyfrowej i marketingu internetowego, w tym ponad 12 polskich rozwiązań. Szkolenie zawierać będzie także moduł dotyczący etycznego oraz inkluzywnego działania i projektowania w internecie.

Pierwsze kroki absolwentów w polskich MŚP

Absolwenci i absolwentki programu szkoleniowego Umiejętności Jutra zostaną przygotowani do profesjonalnego wprowadzania narzędzi cyfrowych w organizacjach i zwiększania ich obecności w internecie.

Realizując Program „Kariera Jutra”, inwestujemy 13 mln zł w aktywizację zawodową osób młodych – powiedział Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda. – Jestem przekonany, że program stażowy ułatwi rozwój osobom młodym na rynku pracy, i wesprze małą polską przedsiębiorczość. Uczestnicy otrzymają szansę na zdobycie stabilnej, dobrze płatnej pracy w perspektywicznej branży. Natomiast polskie małe i średnie firmy będą miały szansę pozyskania kadry, która pomoże im w transformacji cyfrowej – dodał.

NASK prowadzi wiele projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń nowoczesnych technologii, wspierających cyfryzację państwa i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Realizacja tych zadań wymaga odpowiedniego zaplecza kadrowego, w szczególności pozyskiwania młodych, utalentowanych pracowników. Program Kariera Jutra daje nam możliwość zarekomendowania innym firmom i organizacjom wartościowych stażystów, którzy przenosić będą "gen cyfryzacji". Jestem pewien, że program stażowy Kariera Jutra przyniesie naszym partnerom wymierne korzyści – dodał Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK.

Przykładem udanej współpracy między MŚP a programem Kariera Jutra byłaby m. in. mała palarnia kawy z Wilczyna. Jej właściciele od kilku lat produkują wysokiej jakości ziarna kawy, które następnie dystrybuują wśród lokalnych przedsiębiorstw i centrów biznesowych. Chcieliby rozpocząć sprzedaż w internecie, jednak nie mają w tym doświadczenia, a w okolicy brakuje specjalistów w tym zakresie. Udział w programie umożliwi firmie uzyskanie eksperckiego wsparcia od absolwentów lub absolwentek, którzy zajmą się uruchomieniem sklepu internetowego, a następnie przeprowadzą kampanię w social mediach oraz poprzez reklamy w wyszukiwarkach. Pozwoli to dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych klientów z całego kraju, co  przełoży się na większe przychody. Wzmożona aktywność w internecie i dalszy rozwój przedsiębiorstwa w tym kanale to konieczność z perspektywy zarządzania strategicznego oraz cyfryzacji procesów. Wtedy nowi pracownicy i pracowniczki, którzy kształcili w programie szkoleniowym Umiejętności Jutra, będą mogli wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania i wprowadzić w firmie narzędzia planowania i monitorowania, np. metodę OKR, pomagającą w zarządzaniu celami w organizacji, która w ostatnich latach cieszy się popularnością wśród najbardziej innowacyjnych spółek.

Jak się zapisać do programu szkoleniowego

Zapisy do programu edukacyjnego są możliwe poprzez stronę www.umiejetnoscijutra.pl.

W programie może wziąć udział każda osoba powyżej 18. roku życia, która nie jest zatrudniona na umowę o pracę, nie pracuje w agencji marketingowej lub reklamowej, oraz spełni dodatkowe kryteria formalne. Udział w programie Umiejętności Jutra jest bezpłatny.

Informacja o tym jak zapisać się mogą uchodźcy z Ukrainy

Zapisy do programu są możliwe poprzez stronę www.ua.skillsoftomorrow.pl.

W programie może wziąć udział każda osoba powyżej 18 roku życia, która nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie pracuje w agencji marketingowej lub reklamowej, oraz spełni dodatkowe kryteria formalne. Udział w programie Umiejętności Jutra jest bezpłatny.

W ostatnich tygodniach w związku z wojną w Ukrainie, granicę z Polską przekroczyło już ponad 2,7 mln obywateli Ukrainy. Osoby przybywające do Polski i poszukujące pracy, zarówno te mające doświadczenie w marketingu, nowych technologiach i cyfryzacji, jak i początkujące w tym zakresie, mogą znaleźć zatrudnienie w zawodach związanych z marketingiem internetowym, gdzie ważniejsze od znajomości języka  są odpowiednie kwalifikacje i wiedza techniczna. Ponadto kompetencje cyfrowe mogą stanowić nie tylko możliwość znalezienia zatrudnienia w Polsce, ale również ważny element w odbudowie ukraińskiej gospodarki po zakończeniu konfliktu.

Jak otrzymać płatny staż

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie i spełnią dodatkowe kryteria, będą mogli ubiegać się o staż w polskich MŚP, które dołączą do programu. Łącznie 1200 uczestników i uczestniczek otrzyma możliwość odbycia 3-miesięcznego płatnego stażu (3010 zł brutto/miesięcznie). Do udziału w projekcie zapraszamy też obcokrajowców. Staże będą odbywać się w dwóch turach w okresie od września do listopada 2022 i od stycznia do marca 2023 r. Więcej informacji na temat programu stażowego dostępnych jest na stronie https://www.gov.pl/karierajutra.

Jak zapisać firmę do programu

Rekrutacja dla przedsiębiortsw zostanie ogłoszona na stronie https://www.gov.pl/karierajutra w maju. Chętne firmy mogą też zgłosić chęć przystąpienia do programu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Przedsiębiorstwa, które przyślą swoje zgłoszenie, zostaną poinformowane o otwarciu zgłoszeń na stronie gov.pl.

Do udziału zapraszamy MŚP zainteresowane przyjęciem przeszkolonego stażysty na 3-miesięczny program stażowy, objęcie go opieką i zapewnienie możliwości rozwijania nabytych kompetencji. W Projekcie mogą uczestniczyć firmy zarejestrowane na terytorium Polski i które na etapie przystępowania do projektu zaproponują ciekawy i spójny z celami Projektu plan stażu.

Projekt Kariera Jutra jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Google - Uruchamiamy bezpłatny program szkoleniowy “Umiejętności Jutra”, który poprawi perspektywy zawodowe młodych ludzi

Obecna sytuacja ma ogromny wpływ na młodych ludzi. Chociaż odnajdują się w cyfrowym świecie bardzo dobrze, ich perspektywy na wymarzoną pracę w wielu przypadkach uległy zmianie. Według danych Eurostatu, ponad 16% młodych Polaków w wieku 20-34 lata nie jest obecnie aktywna zawodowo, nie studiuje ani nie podnosi swoich kwalifikacji. Wśród kobiet w grupie wiekowej 25-29 lat współczynnik ten sięga prawie 30%.

Młodzi ludzie, często pracując w branżach szczególnie dotkniętych przez pandemię, utracili źródło dochodów lub stałość zatrudnienia. Co więcej, według badania PwC, 49% młodych deklaruje, że przez pandemię ma gorsze perspektywy zawodowe. Przyczyną tego może być także fakt, że kierunek studiów, który wybrali, nie gwarantuje im pracy w nowym otoczeniu rynkowym.

Kompetencje cyfrowe to umiejętności jutra

Z drugiej strony obserwujemy, jak bardzo na rynku wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów i specjalistki ds. transformacji cyfrowej oraz marketingu internetowego. Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanych osób, które pomogą im dostosować się do nowej rzeczywistości, w której klienci i klientki coraz częściej korzystają z usług online i robią zakupy w internecie. Młodzi ludzie są w dzisiejszych czasach cyfrowymi tubylcami i mogą swoje umiejętności wykorzystać w przyszłej pracy.

Dlatego ogłaszamy dzisiaj nowy, bezpłatny program szkoleniowy “Umiejętności Jutra”, który przygotowaliśmy we współpracy ze Szkołą Główną Handlową. W ramach programu przeszkolimy 8000 młodych osób z umiejętności niezbędnych we współczesnym cyfrowym świecie, które pozwolą im następnie podjąć pracę w zawodach związanych z marketingiem cyfrowym lub cyfrową transformacją przedsiębiorstw. Wszystkie informacje dotyczące planu i harmonogramu szkoleń, a także formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie: www.umiejetnoscijutra.pl.

Pomoc w zdobyciu potrzebnych kompetencji dla Ukraińców i Ukrainek

Szkolenia “Umiejętności Jutra” będą zawierać także specjalnie przygotowaną bezpłatną ścieżkę dla osób przybywających do Polski z Ukrainy. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę granicę Polski przekroczyło już ponad 2,6 mln Ukraińców i Ukrainek. O naszych dotychczasowych działaniach możecie przeczytać w tym wpisie.

Wiele uchodźczyń i uchodźców już rozpoczęło pracę w Polsce, jest obecnie na etapie poszukiwania pracy lub uczyni to w najbliższym czasie. Mamy świadomość, że część z nich mogła pracować wcześniej w zawodach powiązanych z marketingiem, technologiami lub pomagać ukraińskim firmom w polepszeniu ich obecności w sieci. Osoby przybywające do Polski i poszukujące pracy, zarówno te mające już doświadczenie w marketingu, jak i początkujące w tym obszarze, mogą znaleźć zatrudnienie w zawodach związanych z marketingiem internetowym, gdzie znajomość języka nie jest tak istotna, a ważniejsze są odpowiednie kwalifikacje i wiedza techniczna.

Takie kwalifikacje i potrzebną wiedzę Ukraińcy i Ukrainki mogą zdobyć bezpłatnie online w ramach programu “Umiejętności Jutra”. Umożliwi im on podjęcie pracy w zawodach związanych z marketingiem internetowym w Polsce, a także w przyszłości może pomóc w funkcjonowaniu firmom założonym przez Ukraińców.

Zapisy do programu w wersji ukraińskiej oraz więcej informacji znajduje się na stronie: www.ua.skillsoftomorrow.pl.

8 tygodni do kariery w marketingu internetowym

W ciągu 8 tygodni uczestnicy szkoleń online poznają szczegółowo obszary takie jak: podstawy marketingu internetowego, wykorzystanie danych w optymalizacji biznesu, performance marketing w praktyce czy narzędzia chmurowe. Kurs zawierać będzie także moduł dotyczący etycznego oraz inkluzywnego działania i projektowania w internecie. Szkolenie swoim charakterem przypominać będzie skondensowany program studiów podyplomowych, jednak skupiony w całości na wiedzy praktycznej. Uczestnicy i uczestniczki zostaną przygotowani do pracy w firmach potrzebujących specjalistów i specjalistek od sprzedaży w internecie oraz wprowadzania narzędzi online.

Na program Umiejętności Jutra składa się:

 • 50 godzin materiałów szkoleniowych;
 • ponad 20 interaktywnych webinarów;
 • dostęp do 30 trenerów i trenerek (ekspertów i ekspertek Google, SGH oraz ekspertów rynkowych);
 • dostęp do aktywnej społeczności uczestników i uczestniczek oraz trenerów i trenerek.

Program jest elementem szerszej inicjatywy szkoleniowo-stażowej, realizowanej w partnerstwie z NASK, GovTech, Pełnomocnikiem ds. Polityki Młodzieżowej - Piotrem Mazurkiem, z Google oraz SGH. Absolwenci i absolwentki programu Umiejętności Jutra będą mogli liczyć na jeden z 1200 płatnych staży w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

Przetarte ścieżki

Praca z przestrzenią na realizację własnych pasji, z elastycznym grafikiem, którą można wykonywać zdalnie z każdego miejsca na świecie? Przyjrzyjcie się historiom ambasadorów i ambasadorek programu “Umiejętności Jutra”, którzy postanowili zmienić ścieżkę swojej kariery dzięki marketingowi online.

Anna Białkowska

Anna Białkowska rozpoczęła swoją karierę jako fotografka, co wiązało się z ukończonymi przez nią studiami z geografii oraz fotografii. W pracy w marketingu internetowym znalazła pole do wykorzystania swoich talentów: artystycznej ekspresji i strategicznego planowania w oparciu o dane. Pracowała nad pierwszymi serwisami społecznościowymi w Polsce, a teraz jako freelancerka pomaga biznesom prowadzonym przez kobiety w internecie.

W ostatnich latach bardzo wyraźnie zmienił się model pracy - coraz częściej pracujemy hybrydowo bądź w pełni zdalnie. Mało kto wyobrażał to sobie jeszcze kilka lat temu! Chcąc elastycznie kształtować godziny pracy i często podróżować, warto skorzystać z możliwości, jakie oferuje świat digitalu. Branża jest ogromna a nowe zawody powstają na naszych oczach wraz z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych. Swoją przygodę w świecie cyfrowym zaczynałam wiele lat temu od bezpłatnego stażu w sieci reklamowej. Powoli uczyłam się wszystkiego krok po kroku. Dzisiaj liczba materiałów, eksperckich treści czy wygodnych kursów online jest dużo, dużo większa niż, powiedzmy, 15 lat temu. Świat cyfrowy jest naprawdę niesamowitą i hiper rozwijającą się branżą. Jestem przekonana, że połączenie chociaż podstawowej wiedzy digitalowej z indywidualnymi predyspozycjami danej osoby otwiera dziś drzwi do kariery w bardzo rozwojowej branży” - mówi Anna Białkowska.

Łukasz Kaczyński pracował jako geodeta. Szukając nowej ścieżki zawodowej, która pozwoli mu połączyć pracę z życiem rodzinnym, odbył komercyjny kurs digital marketingu Marketing Masters prowadzony przez trenerów i trenerki Umiejętności Jutra. Bezpośrednio po kursie rozpoczął pracę jako analityk danych, w której od 2 lat rozwija karierę i odnajduje balans pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Łukasz Kaczyński

W dzisiejszych czasach swobodnego i powszechnego dostępu do największej szkoły na świecie jaką jest internet, nie ma żadnego problemu w zdobyciu podstawowej, a nawet zaawansowanej wiedzy w zakresie umiejętności cyfrowych. Niezależnie czy mówimy o podstawowej obsłudze arkuszy kalkulacyjnych, pisaniu skryptów przy użyciu np. VBA czy Apps Script, zapytaniach do baz danych, czy nauce języków programowania, ogranicza nas jedynie własna chęć i determinacja. Można zdobyć wiedzę samodzielnie, przedzierając się przez ogrom materiału dostępnego w internecie, jednak efektywniej, moim zdaniem, jest przynajmniej na początku skorzystać z dobrego kursu. Wiedza i umiejętności przekazywane są na takim kursie w usystematyzowany, efektywny sposób przez fachowców co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, energii i frustracji. W moim przypadku umiejętności, których zacząłem się uczyć w trakcie kursu marketingu internetowego, pozwoliły mi w ciągu roku całkowicie się przebranżowić. Z geologa inżynierskiego stałem się analitykiem danych marketingowych” - mówi Łukasz Kaczyński.

Kasia Czubak studiowała lingwistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją pasję do języków połączyła z karierą w marketingu internetowym, a pierwszą pracę dostała w Zurychu, gdzie zajmowała się tworzeniem stron i komunikacją firm na międzynarodowych rynkach. Obecnie, już na wyższym stanowisku, kieruje zespołem marketingu internetowego w warszawskiej firmie zajmującej się rozwiązaniami IT.  Prowadzi także swój podcast “Słowem o tańcu”.

Katarzyna Czubak

Umiejętności cyfrowe są przede wszystkim ważnym elementem sprawnej komunikacji z ludźmi na całym świecie. Usprawniają pracę w różnorodnych zespołach, pozwalają uniknąć powtarzalnych czynności, pracować efektywniej, a także podejmować decyzje w oparciu o rzetelne dane. W połączeniu ze znajomością języków, pozwalają zarówno na nieograniczoną wymianę doświadczeń, jak i naukę. Takie umiejętności można zdobyć biorąc udział w szkoleniach i kursach online, korzystając z darmowych demo programów oraz towarzyszących im kursów czy śledząc specjalistów z branży w mediach społecznościowych lub uczestnicząc w dyskusjach na forach. Warto też angażować się w projekty, które wymagają od nas umiejętności cyfrowych, nawet jeśli nie czujemy się z nimi pewnie. Najwięcej uczymy się w praktyce” - mówi Kasia Czubak.


Przypisy

 1. PwC, Upskilling Hopes & Fears, 2019
 2. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-challengers-in-the-next-normal-in-central-and-eastern-europe

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin