23 marzec 2022

PŁ i Ideas NCBR wspólnie wykształcą nowe pokolenie specjalistów w obszarze sztucznej inteligencji

IDEAS NCBR oraz Politechnika Łódzka będą współpracować w zakresie edukacji nowego pokolenia specjalistów w obszarze sztucznej inteligencji. Umowa obejmuje utworzenie dodatkowych miejsc dla uczestników studiów doktorskich. Studenci wyłonieni we wspólnym procesie rekrutacji rozpoczną już jesienią b.r. naukę w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ i jednocześnie otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony IDEAS NCBR.

Zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów IT, w tym tych, którzy specjalizują się w sztucznej inteligencji czy uczeniu maszynowym, od lat rośnie. Ich obecność na rynku pracy jest dziś konieczna, również w obszarach, które do tej pory nie były kojarzone informatyką. W ciągle zmieniającym się świecie i przy ciągłej presji modernizowania usług i produktów to od ekspertów technologii informacyjnych często zależy „być, albo nie być” firmy czy organizacji. Brak specjalistów ICT to olbrzymia luka, która wymaga zagospodarowania. Z tego powodu coraz więcej uczelni uzupełnia ofertę studiów o kierunki dedykowane sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu, czy decyduje się na interdyscyplinarną współpracę z uczelniami lub ośrodkami badawczo-rozwojowymi reprezentującymi odmienne dyscypliny lub profile działalności.

IDEAS NCBR to powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ośrodek badawczo-rozwojowy, którego celem jest m.in. kształcenie nowego pokolenia naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją oraz zapewnienie im atrakcyjnego środowiska do prowadzenia prac badawczych. Zależy nam, żeby kompleksowo spojrzeć na edukację młodych badaczy i wspierać ich zarówno w rozwoju naukowym, jak i biznesowym. Dopiero takie połączenie kompetencji pozwoli im na pełne wykorzystywanie potencjału, jaki posiadają jako przyszli wynalazcy przełomowych technologii, które znajdą zastosowanie w gospodarce” – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Współpraca z uczelniami będzie oparta na zapewnieniu przyjaznych przyszłemu doktorowi warunków realizacji badań naukowych i mentoringu w trakcie trwania studiów doktorskich. Oferta skierowana jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem badań w takich obszarach jak uczenie maszynowe, inteligentne kontrakty, robotyka, blockchain czy uczące się struktury danych. Celem współpracy jest zapewnienie studentom atrakcyjnych warunków edukacji, zarówno od strony finansowej, jak i merytorycznej. Studenci będą mogli realizować swoje projekty badawcze pod okiem promotora, przy jednoczesnym wsparciu zespołu ekspertów IDEAS NCBR. Praca lub staż w organizacji to szansa na uczestnictwo w projektach badawczo-rozwojowych, które mają praktyczne zastosowanie w różnych sektorach gospodarki,  a także na współautorstwo publikacji w prestiżowych czasopismach oraz wymianę informacji w międzynarodowym środowisku.

Praca informatyków jest obecnie bardzo ekscytująca. Stają się oni częścią zespołów, które pomagają rozwiązać skomplikowane problemy – biznesowe, społeczne czy środowiskowe. Można powiedzieć, że zmieniają świat. Kompetencje z obszaru AI czy ML są wykorzystywane np. w branży medycznej, technologicznej czy finansowej. Aby tworzyć innowacje na skalę światową bez wyjeżdżania z kraju, Polsce potrzebni są wyedukowani specjaliści, których dziś jest zbyt mało. Współpraca IDEAS NCBR z uczelniami wyższymi ma na celu wsparcie w tworzeniu sprawnie funkcjonującego systemu AI w kraju. Dlatego tak cieszymy się, z podpisanej z Politechniką Łódzką umowy partnerskiej. To kolejny krok, który zbliża nas do budowy w Polsce światowej klasy ekosystemu innowacji w obszarze SI” – tłumaczy dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

 

Jednym z naszych strategicznych celów jest wzmocnienie pozycji naukowej uczelni w międzynarodowym środowisku akademickim. Technologie ICT, na których zapotrzebowanie jest dziś praktycznie w każdej branży, stanowią jeden z głównych priorytetów badawczych dla rozwoju Politechniki Łódzkiej, a rozwijamy go także w zakresie kształcenia. Nową propozycją w aktualnej rekrutacji jest kierunek Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Jednocześnie, w myśl przyjętej strategii, zdecydowanie wspieramy młodych naukowców, których potencjał jest szansą na rozwój innowacji ważnych dla polskiej gospodarki. Umowa z IDEAS NCBR przyczyni się kształcenia specjalistów na światowym poziomie. Chcemy wspólnie stymulować doktorantów do tworzenia rozwiązań istotnych problemów społecznych i gospodarczych. Ważną rolę przypisujemy włączaniu osób będących na początku kariery naukowej do prac badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji i rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej”– mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.

W ciągu najbliższych lat IDEAS NCBR zatrudni 200 naukowców, którzy będą prowadzili badania w ramach grup roboczych związanych z sektorami nauki i gospodarki takimi jak m.in.: medycyna, ekonomia, grafika komputerowa, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość. Oprócz działań edukacyjnych, istotnym obszarem działalności spółki jest rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów (np. przez współtworzenie spółek spin-out, w których badacze mogą zostać udziałowcami).

O IDEAS NCBR 

IDEAS NCBR Sp. z o.o.  to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołana została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

O Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka jest jedną z czołowych uczelni technicznych w kraju i liczącą się jednostką akademicką w Europie. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych oraz krajowych projektach naukowych i edukacyjnych. Na uczelni prowadzone są badania oraz kształcenie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Powstające tu najnowsze technologie są wykorzystywane w przemyśle do budowania konkurencyjnej gospodarki. Łódź, doceniając potencjał Politechniki Łódzkiej w zakresie ICT, staje się miastem strategicznym w obszarze kształcenia kadr dla tej branży. PŁ wyznacza trendy także w obszarze kształcenia. W uczelni tworzone są innowacyjne kierunki i programy kształcenia w języku polskim oraz językach obcych. Intensywnie rozwijana jest innowacyjna dydaktyka z udziałem wybitnych profesorów z najlepszych uczelni na świecie.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin