24 sierpień 2012

5 Dobrych powodów by zostać wegetarianinem:: cz.2 - głód i ochrona środowiska

Dział: Nauka i rozwój
Napisane przez  BettyDalton
Ludźmi, którzy zdecydowali się wyeliminować mięso ze swojej diety kierują różne czynniki. Najczęstszymi i najlepiej trafiającymi do ludzkiej wyobraźni są argumenty dotyczące głodu na świecie, dbałości o środowisko naturalne, zdrowia, etyki oraz ludzkiej anatomii. Etyka, anatomia i zdrowie człowieka są tematami tak obszernymi jeżeli chodzi o wegetarianizm, że poświęcone im będą osobne artykuły.

 

Nikt nie musi być głodny

Na Ziemi żyje dziś około 826 milionów ludzi cierpiących z powodu głodu i niedożywienia. Co roku prawie 12 milionów dzieci umiera z powodu niedożywienia, co stanowi 55% wszystkich zgonów dzieci! Mniej więcej 1,3 mld ludzi żyje dzisiaj za mniej niż 1$ dziennie, około 3 mld ma do dyspozycji około 2$. 1,3 mld ludzi nie ma dostępu do wody pitnej podczas gdy pozostali bezsensownie ją marnują. Aby wyprodukować jeden samochód potrzeba 380 ton wody, 1 kilogram bawełny to koszt 50 ton wody, a do wyhodowania 1 kg wołowiny trzeba zużyć aż 100tys ton wody! Czy to jest normalne?!


Przyczyną takiego stanu rzeczy jest marnotrawstwo pokarmu roślinnego, z którego „produkujemy” mięso. Dla otrzymania 1 kg wołowiny zwierzę musi zjeść około 10 kg soi. Z 4kg zboża w postaci paszy odzyskuje się jedynie 0,5 kg mięsa. Podczas gdy w 0,5 kg wołowiny znajduje się 10 razy mniej kcal i 4 razy mniej białka niż w 4 kg zboża.Powodem głodu na świecie nie jest brak pożywienia. Głównym problemem jest nieracjonalna gospodarka żywnością oraz nieekonomiczna dieta mięsna. W krajach najbardziej dotkniętych przez głód uprawia się zboża, ale plony są w całości eksportowane do krajów zachodnich, gdzie są następnie przerabiane na paszę dla zwierząt. Dziwne jest to, że 80% głodujących ludzi żyje w krajach, gdzie istnieje nadwyżka produkowanej żywności. Nie jest ona jednak produkowana dla ludzi, ale dla zwierząt, które później staną się pokarmem dla jedynie 480mln ludzi z krajów bogatych.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że na świecie produkuje się dziś takie ilości pokarmu roślinnego, które wystarczyłyby na wykarmienie 17 mld ludzi!! Dane niezależnych organizacji ekologicznych wskazują, że liczba ta może nawet sięgać 27mld!! Tak więc problem głodu rozwiązałby się już dziś, gdyby nie to, że 90% wszystkich upraw jest przeznaczanych na produkcję zwierzęcą.
Obszar o powierzchni 5 boisk futbolowych może wyżywić jedynie dwóch ludzi jedzących mięso. Ten sam obszar wyżywi 10 ludzi jedzących kukurydzę oraz 24 jedzących zboża. Soja z identycznej powierzchni wystarczy dla 64 ludzi. Wszystkie te dane wskazują wyraźnie – wyeliminowanie mięsa z jadłospisu wpływa bezpośrednio na zmniejszenie problemu głodu na świecie.


 

Środowisko naturalne a wegetarianizm

Może się to wydawać dziwne, ale z wegetarianizmem wiąże się również znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i jego ochrona. Obecnie w ciągu roku hoduje się i zabija około 50 mld zwierząt. Aby zapewnić im pokarm coraz większe połacie lasów są karczowane i zastępowane przez pastwiska i pola uprawne przeznaczone na paszę.

Największym problemem przy produkcji mięsa są ogromne ilości wydalanych przez zwierzęta odchodów. Setki milionów ton nieczystości zawierają z kolei ogromne ilości metanu – głównego gazu cieplarnianego. Jego działanie jest dużo potężniejsze od dwutlenku węgla. Wszystkie samochody świata, samoloty, pociągi i inne zjadacze paliwa nie produkują tyle gazów cieplarnianych co zwierzęta gospodarskie! Z fekaliów powstaje również kwas, który dostając się do atmosfery jest powodem powstawania kwaśnych deszczy.

Kolejną problematyczną kwestią jest wspomniane wyżej zużycie wody. Szacuje się, że przemysł mięsny wykorzystuje ¾ jej światowych zasobów. Obliczono, że na wyprodukowanie dziennej porcji warzyw potrzeba jedynie 100 litrów wody, podczas gdy taka sama porcja wołowiny pochłania jej aż 23 000 litrów.

Przemysł hodowlany wytwarza również największe ilości zanieczyszczeń, które trafiają do wód gruntowych i rzek. Badania wykazują, że ma trzykrotnie większy udział w zanieczyszczeniu wód w porównaniu z pozostałymi gałęziami przemysłu.

Czy nie jest więc korzystniejsze wytwarzanie jedzenia dla ludzi, zamiast karmienie nim zwierząt, zabijanie ich i dopiero na końcu zjadanie ich ciał? W ten sposób rozwiązano by największy współczesny problem – głód na świecie, jednocześnie zmniejszając zanieczyszczenie środowiska. To dopiero początek argumentów przemawiających za wyższością wegetarianizmu nad dietą mięsną. W kolejnych artykułach omówione zostaną szczegółowo względy etyczne, zdrowotne i anatomiczne przemawiające za wegetarianizmem.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin