21 kwiecień 2021

Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65

Dział: Aktualności
Napisał 
Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65 Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła „Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65”. Nabór do programu ruszył 25 marca 2021 roku. Fundacja serdecznie zaprasza do udziału w programie studentów, którzy posiadają motywację do mierzenia się z nowymi wyzwaniami i rozległą wiedzę w swojej dziedzinie studiów oraz dobre wyniki w nauce.

Regulamin przewiduje przyjmowanie zgłoszeń od osób, ze specjalizacją na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych, np. informatyka, programowanie, zarządzanie bazami danych, grafika gier komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji (SI) lub kierunkach pokrewnych. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

W programie 65-ciu zdolnych studentów, którzy wyróżniają się wiedzą oraz zaangażowaniem w projekty naukowe otrzyma roczne stypendium wynoszące 18 000 zł brutto. Stypendyści będą je otrzymywać co miesiąc przelewem na konto w kwocie 1 500 zł brutto w okresie od października 2021 r. do września 2022 r. Całkowita wartość projektu to blisko 1,2 mln zł.

Dodatkowo stypendyści będą mogli ubiegać się o jeden z 10 płatnych staży w Totalizatorze Sportowym!

O stypendium mogą ubiegać się pełnoletni i aktywni studenci, którzy mają nie więcej niż 26 lat:

  • będący obecnie na trzecim bądź czwartym semestrze studiów I stopnia, lub
  • będący obecnie na pierwszym lub drugim semestrze studiów II lub III stopnia, lub
  • będący obecnie na 2, 3, bądź 4 roku studiów jednolitych,


oraz spełniający poniższe kryteria:

  1. posiadają obywatelstwo Polskie lub są obywatelami innego państwa i posiadają Kartę Polaka, a w okresie trwania Programu Stypendialnego czynnie studiują na uczelni wyższej;
  2. studiują na uczelni publicznej i niepublicznej na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych np. informatyka, programowanie, zarządzanie bazami danych, grafika gier komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji (SI) lub kierunkach pokrewnych;
  3. mają nie więcej niż 26 lat (są urodzeni po 31.12.1994 r.);
  4. osiągają dobre wyniki w nauce, posiadają średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0 (w przypadku studentów będących na I stopniu studiów lub na studiach jednolitych liczona będzie średnia ocen z poprzedniego roku, a w przypadku studentów studiów II lub III stopnia liczona będzie średnia ocena ze studiów poprzedniego stopnia);
  5. aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innego podmiotu (z wyłączeniem stypendiów: socjalnych, naukowych, pochodzących od instytucji publicznych np. Prezydenta Miasta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związków Sportowych itp.).

Atutem przy rekrutacji będzie posiadanie osiągnięć w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów, a także otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Aby wziąć udział w programie należy złożyć wniosek w generatorze wniosków dostępnym na stronie https://www.fundacjalotto.pl/65.  Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”oraz regulamin programu, są dostępne na stronie https://www.fundacjalotto.pl/.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Fotografia artykułu

Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin