17 listopad 2021

Studenci ze spektrum autyzmu z szansą na lepszą aktywizację społeczną i zawodową

Dział: Aktualności
Napisał 
Do 30 listopada br. trwa ostatni etap naboru do projektu „Asystent studenta z ASD”. Jego celem jest wsparcie szkół wyższych w stworzeniu zaplecza kompetencyjnego dostosowanego do potrzeb studentów neuronietypowych. Każda zakwalifikowana do programu uczelnia otrzymuje refundację wynagrodzenia asystenta osoby z ASD w wysokości do 2 tys. zł przez okres 15 miesięcy. Uzyskuje też diagnozę problemów, wsparcie ekspertów, dostęp do materiałów szkoleniowych i konsultacje prawne. Organizatorem przedsięwzięcia jest DGA, poznańska spółka z 30-letnim doświadczeniem na rynku usług szkoleniowo-doradczych.

 

Celem programu „Asystent osoby z ASD”, realizowanego przez DGA S.A. w kooperacji z Fundacją Sowelo, jest rozwiązanie problemu rezygnacji z kontynuacji studiów wyższych przez osoby ze spektrum autyzmu. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Stanowi skalowanie mikroinnowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”, autorstwa Fundacji Aktywnych FURIA, która została przetestowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczelnie nie mogą określić skali problemu porzucania studiów przez osoby z ASD, bo nie prowadzą takich statystyk. Zaliczają zaburzenia autystyczne do innych rodzajów niepełnosprawności. Natomiast z wielu badań wynika, że osoby neuronietypowe rzadko kontaktują się z biurami dedykowanymi niepełnosprawnym, aby załatwiać swoje sprawy na wydziałach osobiście lub za pośrednictwem bliskich. W konsekwencji często rezygnują z kontynuowania nauki bądź w ogóle do niej nie przystępują – mówi Joanna Juszczyszyn-Klimek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami w DGA S.A.

Dodatkowo organizatorzy projektu zwracają uwagę na to, że uczelnie nie mają prawa pyta studenta o jego stan psychofizyczny. Natomiast osoby z ASD nie zgłaszają problemów z obawy przed stygmatyzacją i ostracyzmem. Projekt niweluje dwa ww. problemy powodujące, że standardowe działania podejmowane w tej kwestii przez szkoły wyższe są nieskuteczne.

Osoba pełniąca funkcję asystenta studenta z ASD jest dla niego kimś zaufanym. Ma kwalifikacje do udzielania realnego wsparcia nakierowanego na konkretną jednostkę przy zapewnieniu dyskrecji i poczucia bezpieczeństwa. Usprawnia komunikację takiego studenta z uczelnią i w konsekwencji podniesie efektywności usług edukacyjnych – wyjaśnia Joanna Juszczyszyn-Klimek.

Organizatorzy zapewniają każdej z zakwalifikowanych uczelni m.in. refundację wynagrodzenia pracownikowi pełniącemu zadania wynikające z funkcji asystenta osoby z ASD w wysokości do 2 tys. zł przez okres 15 miesięcy. Sporządzana jest również diagnoza uczelni lub jej aktualizacja w przypadku, gdy stosowny dokument został wcześniej opracowany, pod kątem określenia potrzeb i działań mających na celu dostosowanie modelu placówki do sytuacji studentów z ASD.

Ponadto oferujemy wsparcie szkoleniowe ze strony ekspertów, m.in pedagoga specjalnego lub terapeuty AAC z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnozy młodzieży i dorosłych z ASD. Uczelnia uzyskuje też dostęp do materiałów szkoleniowych i specjalistycznych opracowań dotyczących tematyki zaburzeń autystycznych – dodaje Dyrektor Juszczyszyn-Klimek.

Kolejnym benefitem są konsultacje prawne dot. wprowadzania zmian w regulacjach wewnętrznych uczelni, gwarantujących zapewnienie możliwości korzystania z nowych rozwiązań w sposób trwały. Uczestnik projektu otrzymuje kompleksowe wsparcie we wdrożeniu efektów wypracowanej innowacji społecznej w swoich strukturach.

Do tej pory do projektu zgłosiło się już 20 szkół wyższych. Zależy nam na tym, aby było ich co najmniej 40. Im więcej uczelni przystąpi do tego innowacyjnego pilotażu, tym efekt będzie większy. Ostatni etap naboru trwa od 16 do 30 listopada br. Mamy nadzieję, że powyższymi działaniami przyczynimy się do podwyższenia jakości procesu studiowania przez osoby ze spektrum autyzmu. Dlatego też serdecznie zapraszamy uczelnie do wzięcia udziału w naborze. Gwarantujemy bieżące wsparcie od samego początku. Chętnie wyjaśniamy wszystkie aspekty dotyczące udziału oraz działania promocyjne pokazujące zaangażowanie uczelni – podsumowuje Joanna Juszczyszyn-Klimek z DGA S.A.

***

Więcej informacji o DGA S.A.

DGA S.A. działa na rynku usług szkoleniowo-doradczych od ponad 30 lat. Spółka zrealizowała w tym czasie kilka tysięcy różnego rodzaju projektów. Jest aktywnym partnerem programu Dostępność+, a także prowadzi inkubator innowacji społecznych w tym obszarze. Na co dzień dba o to, aby każda przestrzeń była dostępna dla osób starszych, chorych i z różnego typu niepełnosprawnościami. W przypadku szkół wyższych aktualnie prowadzi nabór do projektu, w którym szczególną opieką otacza studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Więcej informacji na stronie projektowej: http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/skalowanie/.

Link do dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty znajdują się u dołu strony): https://www.dga.pl/projekty/asystent-studenta-z-asd.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin