2 czerwiec 2021

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza – nowy standard myślenia o edukacji społecznej

Dział: Aktualności
Napisał 
Studia podyplomowe, studia podyplomowe typu Master Business Administration, wolne studia kompetencyjne oraz program tutoringu – powstała nowa przestrzeń edukacyjna, której podstawą będzie wymiana myśli i dzielenie się dobrymi praktykami w działaniu samorządów oraz organizacji pozarządowych, nie tylko z Polski, ale również z państw członkowskich Unii Europejskiej. W Gdańsku właśnie powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza.

1 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza.

Paweł Adamowicz jako człowiek praktyczny uważał, że trzeba inicjować dzieła trwałe. Mam nadzieję, że Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza będzie właśnie takim dziełem. Jego siłę poznamy po efektach. Ma to być miejsce, w którym będziemy kształcić, uczyć i uwrażliwiać. Będziemy myśleć o przyszłości i wspierać w rozwoju kadry samorządowe, kadry organizacji pozarządowych i ludzi biznesu. Połączymy wiedzę z praktyką. Wszystko dlatego że nie jest nam obojętna ojczyzna. Ta mała, dzielnicowa, miejska, ta duża biało-czerwona oraz ta, którą jest wspólnota europejska – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Misją studium jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, m.in. postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.

Paweł zawsze bardzo wierzył w siłę, rolę i znaczenie edukacji. Swoją wizję nowoczesnego i otwartego kształcenia, które uczy krytycznego myślenia oraz dyskusji, opisał także w ostatniej książce. Wierzył, że edukacja może zmienić życie. A ja wierzę, że dziedzictwo intelektualne Pawła, jego śmiałe i otwarte wizjonerstwo będzie realizowane w tym projekcie – mówiła dr Magdalena Adamowicz, europosłanka, żona prezydenta Pawła Adamowicza.

Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości.

Paweł Adamowicz marzył, by powstało miejsce, w którym ludzie z całej Polski będą dzielili oraz wymieniali się doświadczeniami i kompetencjami. Dlatego dziś nie stawiamy mu pomników z granitu tylko realizujemy jego wizję – podkreślał  Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, które będzie partnerem modułu dziedzictwo i idea solidarności.

Piotr Adamowicz, poseł, brat zmarłego prezydenta Gdańska, wyraził wdzięczność za to przedsięwzięcie.

W imieniu rodziny, zwłaszcza rodziców dziękuję za inicjatywę powołania Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. Paweł zawsze zwracał uwagę na zdobywanie wiedzy przez młodych ludzi. Nam wszystkim potrzeba dobrych liderów lokalnych społeczności, także w kraju. Ufam, że nowo powstałe studium w tym pomoże. Co ważne dla osób z niej zasobnym portfelem będą fundowane stypendia – podkreślał Piotr Adamowicz.

Czym jest studium?

Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji, które są: dotyczące nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami, w tym szczególnie aktywności w mediach społecznościowych.

Chcemy szkolić kadry samorządowe, budować społeczeństwo obywatelskie. Przy współpracy i dzięki wsparciu Gdańska oraz m.in. Unii Metropolii Polskich i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, jako dwie fundacje – Fundacja Energia dla Europy oraz Fundacja Gdańska, zdecydowaliśmy się zrealizować pierwszy tego typu projekt w Polsce – podkreślał Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej.

Stawiamy na takie dziedziny wiedzy, na które widzimy największe zapotrzebowanie wśród kadr samorządowych i działaczy organizacji pozarządowych. Chcemy tworzyć dla nich programy studiów we współpracy z wybranymi ekspertami i szkołami wyższymi w całej Polsce. Program będzie realizowany pod auspicjami Europejskiego Centrum Solidarności. Wierzymy, że tworzymy szkołę, która wykształci najlepsze kadry wyznające wspólny system wartości.

Obecnie są prowadzone rozmowy z partnerami projektu. W kształcenie włączyli się: Collegium Civitas, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uczelnia Korczaka, Akademia Psychologii Przywództwa, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Jak będzie wyglądać nauka?

Kształcenie będzie oparte na formach dopasowanych do wymagań, oczekiwań i możliwości grupy docelowej. Przełożyły się one na powstanie czterech modułów edukacyjnych: studia podyplomowe, studia podyplomowe typu Master Business Administration, wolne studia kompetencyjne oraz program tutoringu. Ponadto organizatorzy zaplanowali realizację trzech modułów uzupełniających, które będą miał charakter przekrojowy.

Chcemy połączyć doświadczenia organizacji pozarządowych oraz uczelni, by wspólnie kształcić liderów przyszłości. Świat się zmienia i chcemy tej zmianie towarzyszyć. Dzisiejsi przywódcy społeczni, prezydenci, burmistrzowie będą mieli wpływ na to, jak przygotujemy liderów zmiany, która nadchodzi – mówił dr hab. Paweł Kowal, koordynator Studium Obywatelskiego, poseł.

Wolne studia kompetencyjne

Autorska i otwarta forma kształcenia – są skierowane do wszystkich generacji. Mają charakter obywatelski, niezależny od formalnych ram systemu szkolnictwa wyższego. Uczestnicy programów mogą wybrać spośród dwóch kierunków: Klimat i Środowisko (studia organizowane przy współpracy Uczelni Korczaka w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej) oraz Studia Obywatelskie (autorski program profesora Marcina Matczaka). Studia obejmują ok. 45 godzin, które realizowane będą podczas 4 zjazdów w formule online lub hybrydowym.

Studia podyplomowe

Skierowane są do przedstawicieli wszystkich sektorów, którzy chcą w pożądanej i przystępnej formie poszerzyć wiedzę oraz rozwinąć kompetencje potrzebne im w codziennej pracy oraz aktywności społecznej. Oferowane kierunki studiów podyplomowych to specjalistyczny i praktyczny pakiet know-how, pozwalający efektywnie i skutecznie wdrażać zdobyte umiejętności. W tym module przewidziano jeden kierunek: Współpraca międzynarodowa samorządów (studia organizowane przy współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula pod kierownictwem amb. Tomasza Orłowskiego).

Studia podyplomowe typu MBA

Specjalistyczna forma kształcenia adresowana do osób zarządzających projektami, politykami, zespołami i zadaniami w sektorach publicznym, gospodarczym oraz pozarządowym W ramach oferowanych studiów dostępne będą dwa kierunki: MBA – Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną (studia organizowane przy współpracy z Collegium Civitas pod kierownictwem Wojciecha Jakubika – redaktora portalu BiznesAlert.pl), oraz MBA – Zarządzania bezpieczeństwem publicznym (w przygotowaniu). Studia trwają trzy semestry, w ramach których zrealizowanych będzie w formie online oraz hybrydowej ok. 300 godzin zajęć.

Program indywidualnego tutoringu

Program Przywództwa Społecznego – został opracowany z myślą o kształceniu i wspieraniu liderów zmiany społecznej w indywidualnym trybie pracy z najlepszymi ekspertami w Polsce. Wyłonieni w konkursie uczestnicy programu dostaną możliwość wszechstronnego treningu (m.in. psychologia przywództwa, media społecznościowe, trendy społeczne, nauka wystąpień). W ramach planowanej ścieżki dla pierwszych 15 adeptów zostanie powołany – przy udziale Akademii Psychologii Przywództwa – Program Przywództwa Społecznego (autorzy Paweł Kowal oraz Jacek Santorski). Cały program potrwa dwa semestry.

Na stronie https://studiumobywatelskie.pl/ zostaną wkrótce opublikowane szczegóły dotyczące rekrutacji i kierunków.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Fotografia artykułu

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin