28 październik 2021

W co inwestować w trakcie studiów?

Dział: Aktualności
Napisał 
Nauka na studiach wyższych często jest sprawdzianem z dorosłego życia dla studenta. Młody człowiek w wielu przypadkach właśnie w czasie studiów odbywa „szkołę życia”. Uczy się gospodarowania ograniczonym budżetem tak, by przez cały miesiąc utrzymać się w innym mieście.

Podejmuje też pierwsze prace – dorywcze i stałe, jeśli nie może liczyć na wsparcie ze strony rodziców lub opiekunów. Zarobione pieniądze może przeznaczyć w całości na utrzymanie, ale jeśli zarabia więcej, nic nie stoi właściwie na przeszkodzie, aby spróbował inwestować. W co i w jaki sposób?

Budowa kapitału inwestycyjnego

Bez pieniędzy nie może być mowy o inwestowaniu – czy to na studiach, czy już podczas pracy zawodowej po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni. Optymalną sytuacją byłoby zgromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Student najczęściej nie ma jeszcze rodziny i nie musi być odpowiedzialny za nikogo poza sobą. Dlatego może ograniczyć swoje wydatki i przeznaczyć część środków na inwestowanie lub choćby oszczędzanie z wykorzystaniem bezpiecznych instrumentów, jak lokaty bankowe i konta oszczędnościowe.

Dla zgromadzenia kapitału inwestycyjnego można w trakcie studiów postarać się o stypendia – dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, w przypadku których poziom dochodu na osobę w rodzinie jest niski, przysługuje stypendium socjalne. Dla osób wyróżniających się pod względem nauki lub sportu przyznawane są odpowiednio stypendia sportowe i naukowe.

Kolejnym źródłem dochodu studenta, który pozwoli na zbudowanie kapitału z myślą o prowadzeniu przyszłych inwestycji będzie praca dorywcza, np. w barach szybkiej obsługi, w restauracjach czy przy działaniach marketingowych i na targach. Można także udzielać korepetycji z przedmiotów, w których student czuje się najlepiej. To zarobek rzędu nawet 40-50 zł za godzinę.

Kapitał rzędu nawet kilkaset złotych pozwala na rozpoczęcie pierwszych inwestycji o określonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. W co najlepiej zainwestować w takim przypadku?

Inwestycje giełdowe

Klasycznym sposobem inwestowania jest wejście na giełdę papierów wartościowych, za sprawą rachunku maklerskiego, jaki inwestor może otworzyć właściwie w każdym domu maklerskim. Po wpłacie depozytu zabezpieczającego może zlecać inwestycje giełdowe i kupować akcje wybranych spółek. Dla własnego bezpieczeństwa powinien tak rozkładać posiadany kapitał, aby inwestować z dywersyfikacją – w różne spółki, działające w odmiennych branżach. Nawet jeśli dana gałąź gospodarki będzie miała kłopoty, inwestor nie straci wszystkich zainwestowanych na giełdzie środków.

Jeśli jednak student nie ma wystarczających środków na to, by inwestować w akcje największych spółek na giełdzie, może dokonać inwestycji z wykorzystaniem indeksów giełdowych i funduszy ETF opartych o nie, albo ulokować pieniądze w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych, w przypadku których profesjonaliści z TFI zajmą się kwestiami technicznymi związanymi z inwestowaniem.

Edukacja finansowa z XTB:

 

Inwestowanie na rynku forex

Oprócz giełdy, student może podjąć decyzję o prowadzeniu inwestycji na międzynarodowym rynku walutowym forex. Najlepiej, aby zaczął od inwestowania w pary walutowe z walutami głównymi, jak euro, dolar amerykański czy jen japoński, a przy tym nie korzystał z dźwigni finansowej. Zjawisko lewarowania pozwala na uzyskanie wyższych zysków przy podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych, ale jednocześnie stwarza ryzyko wysokich strat,

Inwestowanie niekoniecznie finansowe

Czy można inwestować bez posługiwania się klasycznymi narzędziami inwestycyjnymi, bez zysków natury finansowej? Jak najbardziej, jeśli mówimy o inwestowaniu w siebie samego. Student znajduje się w takiej sytuacji, że dopiero będzie wchodził na rynek pracy. Powinien uczynić wszystko, aby stać się atrakcyjnym kandydatem na pracownika, albo też zostać przedsiębiorcą, który zaoferuje unikalny produkt czy usługę klientom.Inwestowanie w siebie polegać może na zapisywaniu się na kursy językowe, szkolenia i podyplomowe zajęcia. Wszystko to przybliży studenta do tego, by zostać profesjonalistą i specjalistą w danej dziedzinie. Nowe umiejętności sprawią, że będzie miał większe szanse na lepszą, bardziej satysfakcjonującą pracę w przyszłości.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin