6 luty 2015

Prawo jazdy na drona?

Dział: Felietony
Napisał 
Drony stają się coraz bardziej popularnym narzędziem nie tylko rozrywki, ale i pracy. Coraz częściej korzystamy z dobrodziejstw technologicznych. Już nie długo może okazać się, iż aby latać dronem komercyjnie koniecznym będzie odbycie specjalnego szkolenia. Czemu? Poczytajcie.

BEST DRONES FOR 2015

Drone Camps RC

 

Na chwilę obecną

Póki co, aby latać dronem w celach komercyjnych, koniecznym jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO, które wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego.  Uzyskuje się je po zdaniu państwowego egzaminu. Obecnie do egzaminu można przystąpić bez szkolenia w specjalistycznym ośrodku. Urząd pragnie ten stan rzeczy zmienić. Zmiany mają dotyczyć tylko i wyłącznie lotów dronem o charakterze komercyjnym – loty rekreacyjne i sportowe pozostają dalej możliwe bez certyfikatu (przy założeniu, iż masa dronu nie przekracza 25 kilo, a loty odbywają się w tzw. niekontrolowanej przestrzeni powietrznej)

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego szykuje zmiany w prawie lotniczym

Urząd Lotnictwa Cywilnego wskazuje iż postępujący gwałtowny postęp technologiczny w obszarze bezzałogowych statków powietrznych sprawia, iż koniecznym jest dopasowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia w tej materii do wykorzystywanego obecnie sprzętu bezzałogowego oraz zakresu usług jakie są nim świadczone. Zmiany mają podnieść poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych na bezzałogowych statkach powietrznych, a także wpłyną na rozwój tej nowej w dalszym ciągu dziedziny lotnictwa. Rozwój ten jest bowiem, jak uważa Urząd Lotnictwa Cywilnego, w dużym stopniu uzależniony od właściwie skonstruowanych regulacji prawnych obejmujących ten obszar lotnictwa. Statki bezzałogowe wymagają przemyślanych i opracowanych specjalnie na ich potrzeby regulacji, gdyż nie wszystkie obowiązujące na dzień dzisiejszy reguły (lotnictwo tradycyjne) mogą zostać zastosowane wprost bądź analogicznie do lotnictwa bezzałogowego. Zwrócono także uwagę na wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących systemy bezzałogowe do różnego rodzaju prac lotniczych i usług, co wiążą za sobą konieczność zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa: wyzwania dotyczące kwestii szkolenia personelu lotniczego, bezpieczeństwa, ochrony i poszanowania praw obywateli. Brak natomiast zharmonizowanych przepisów na poziomie europejskim stanowi główną przeszkodę dla pełnego otwarcia rynku bezzałogowych statków powietrznych i bezpiecznego zintegrowania ich z europejską przestrzenią powietrzną.

 

Przedłożony projekt wprowadza nowe brzmienie dotychczasowego § 32 ust. 4. Zmiana ta ma na celu zniesienie możliwości odbywania szkolenia lotniczego do uprawnienia podstawowego do lotów jedynie w zasięgu wzroku (VLOS) na zasadzie samokształcenia. Okazuje się bowiem (co potwierdziły prace Zespołu powołanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. bezzałogowych statków powietrznych), że w bardzo wielu przypadkach wymagana od operatora UAVO wiedza jest zbyt skomplikowana, aby osoba niezwiązana wcześniej z lotnictwem cywilnym mogła ją samodzielnie przyswoić i następnie zastosować w praktyce. Wprowadzenie obowiązku ukończenia szkolenia teoretycznego z podstaw prawa lotniczego, budowy przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych wpłynie zatem pozytywnie na poziom wiedzy operatorów UAVO wykonujących w zakresie różnego rodzaju prace lotnicze. Zmiana ta wprowadza jednocześnie możliwość odbycia szkolenia lotniczego na zasadzie samokształcenia w przypadku ubiegania się o uprawnienia na kategorię lub typ statku powietrznego w przypadku świadectw kwalifikacji (UAVO) z uprawieniem podstawowym do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS) - napisał Urząd Lotnictwa Cywilnego w uzasadnieniu do projektu zmian.

Ciekawe, czy zapewnienie bezpieczeństwa jest pierwotnym czy tylko wtórnym powodem dokonywanych zmian. Jak myślicie? Chodzi o bezpieczeństwo, czy może bardziej pieniądze ze szkoleń?

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Ciekawe filmy

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin