30 maj 2014

24 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Dział: Wystawy
Napisał 
Od 7 czerwca 2014 r. można oglądać ponad 400 plakatów zakwalifikowanych do 24. edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. To prestiżowy konkurs w dziedzinie projektowania graficznego, prezentujący dzieła twórców z całego świata, powstałe w latach 2012-2013. Dwie wystawy konkursowe zgłoszonych prac, wybranych przez Międzynarodowe Jury, będzie można oglądać w galeriach Muzeum Plakatu w Wilanowie i galerii Salon Akademii w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Polska, Chiny, Japonia, Iran, Niemcy – to tylko niektóre z państw, z których nadesłano zgłoszenia na 24. Międzynarodowe Biennale Plakatu, najbardziej uznany konkurs tej dziedziny sztuki, organizowany przez Muzeum Plakatu w Wilanowie. Jak zwykle wydarzenie przyciągnęło uwagę artystów ze wszystkich kontynentów – łącznie przysłano 3814 prac z 61 krajów. Do tegorocznej edycji prace zgłosiło 1672 twórców – uznanych artystów jak i debiutantów. Najlepsze plakaty, wybrane przez Międzynarodowe Jury, będą  prezentowane na wystawie, która zostanie otwarta 7 czerwca i będzie czynna do 14 września 2014 w Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Wystawa wybranych prac, zgłoszonych w kategorii Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego, będzie miała miejsce w galerii Salon Akademii przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od 7 czerwca do 4 lipca 2014.

W założeniach konkursu, które są niezmienne od 1966 roku, MBP diagnozuje kondycję tej dziedziny twórczości. Warszawskie Biennale to jedyny konkurs na świecie, o charakterze otwartym, w którym obok znamienitych i wysoko notowanych twórców prezentują swoje prace również młodzi adepci kierunków artystycznych.

Wystawom konkursowym towarzyszyć będą dwie inne, równie ważne dla Biennale: Laureatów poprzedniej edycji i Jurorów edycji obecnej. Muzeum Plakatu w Wilanowie jest organizatorem konkursu od 1994 roku. Przy tegorocznym Biennale współpracuje z  Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej.

Wystawy 24. Międzynarodowego Biennale Plakatu:

  • 08.06 - 14.09.2014 wystawa konkursowa 24. MBP w Muzeum Plakatu w Wilanowie
  • 07.06 - 04.07.2014 wystawa konkursowa „Złoty Debiut” im H. Tomaszewskiego, galeria Salon Akademii, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • 7.06 - 31.07.2014 Laureaci 23. MBP i Jurorzy 24. MBP, Centrum Łowicka w Warszawie

Więcej informacji na http://biennale.postermuseum.pl/

Historia Międzynarodowego Biennale Plakatu

Międzynarodowe Biennale Plakatu to jedno z nielicznych w Polsce wydarzeń kulturalnych na skalę światową, które odbywa się już od pół wieku i przez cały ten czas pozostaje niezależne od panującego ustroju politycznego.

Międzynarodowe Biennale Plakatu (MBP) jest pierwszym na świecie przeglądem twórczości plakatowej artystów różnych krajów. Idea powołania międzynarodowej cyklicznej imprezy o charakterze konfrontacji w dziedzinie plakatu zrodziła się w środowisku polskich artystów grafików w początkach lat 60. Inauguracja MBP miała miejsce w gmachu „Zachęty” w dniu 6 czerwca 1966 r. Animatorem i zarazem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego MBP do 1974 r. był Józef Mroszczak, profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Międzynarodowe Biennale Plakatu było pierwszym tego typu konkursem otwartym, który stawiał sobie za cel konfrontację tradycji „polskiej szkoły plakatu” z realizacjami obcymi. Jednocześnie intencją pomysłodawców była szeroko pojęta manifestacja znaczenia plakatu, jako medium kreacji autorskiej. Początkowo obecny aspekt ideologiczny, demonstrujący propagandową funkcję plakatu, uległ stopniowemu zanikowi. W jego miejsce pojawiła się swobodna ekspresja artystyczna, sprzyjająca umacnianiu autonomii i pozycji tej dyscypliny w projektowaniu graficznym. Tym samym MBP stało się najpoważniejszym forum wymiany idei artystycznych i taki charakter zachowuje współcześnie.

Na przestrzeni minionego półwiecza rytm MBP dwukrotnie uległ zakłóceniu z przyczyn pozaartystycznych. Nie odbyły się edycje MBP w latach: 1982 i 1992. Od 1994 roku Międzynarodowe Biennale Plakatu odbywa się w Muzeum Plakatu w Wilanowie (MPW) – oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Muzeum Plakatu w Wilanowie, stanowi archiwum MBP, przechowując dzieła zakwalifikowane na wystawy konkursowe i organizując wystawy jego laureatów.

Najwybitniejsi twórcy

Warszawskie Biennale Plakatu natychmiast zdobyło uznanie międzynarodowego środowiska grafików i krytyków, stając się znaczącym i prestiżowym wydarzeniem artystycznym. Nazwiska najwybitniejszych na świecie twórców znalazły się pośród laureatów, uczestników, jurorów i sympatyków konkursu.

Wśród nagrodzonych na MBP wyróżniają się dwukrotni triumfatorzy: André François, Holger Matthies i Henryk Tomaszewski, a także Andy Warhol, Kazumasa Nagai, Yusaku Kamekura, Armando Testa, Shigeo Fukuda, GRAPUS, Gunter Rambow, Tadanori Yokoo, Makoto Saito, Rosemarie Tissi, Masuteru Aoba, Shin Matsunaga, Kijuro Yahagi, Mitsuo Katsui, Ralph Schraivogel, U.G. Sato.
Spośród polskich autorów Złotymi Medalami uhonorowano: Jana Lenicę, Juliana Pałkę, Romana Cieślewicza, Mieczysława Wasilewskiego, Waldemara Świerzego, Jana Sawkę, Jana Młodożeńca, Wiktora Sadowskiego.

Laureaci MPB to najwybitniejsi przedstawiciele globalnego projektowania graficznego, artyści tworzący jego historię. Dla młodej generacji grafików, absolwentów uczelni artystycznych, udział w MBP to wyjątkowa możliwość spektakularnego debiutu, otwierającego drogę do zawodowej kariery.

Nowa formuła 24. Międzynarodowego Biennale Plakatu

W 2014 roku dyrekcja Muzeum Narodowego w Warszawie, któremu podlega Muzeum Plakatu w Wilanowie, powołała Radę Programową Międzynarodowego Biennale Plakatu, w składzie: prof. Maciej Buszewicz, Justyna Czerniakowska, dr Magdalena Frankowska, dr Agnieszka Jacobson, dr Dawid Korzekwa, Grzegorz Laszuk, prof. Lech Majewski, Marcin Rutkiewicz, prof. Zdzisław Schubert, dr Agnieszka Szewczyk, Agata Szydłowska, Bogna Świątkowska, Jacek Utko, Rene Wawrzkiewicz, dr Marcin Władyka oraz dr Piotr Rypson, który został wybrany przewodniczącym Rady.

Zdecydowano, że rejestracja uczestników- na  Biennale oraz pierwszy etap selekcji prac, dokonywanej przez  Międzynarodowe Jury, odbędą  się drogą elektroniczną,. Inaczej niż dotychczas wyglądać będzie również główna wystawa zakwalifikowanych prac. Jej przygotowanie zostało powierzone Michałowi Wardzie, kuratorowi wybranemu przez Radę Programową

24. Międzynarodowe Biennale Plakatu - nagrody

Międzynarodowe Jury 24. MBP przyzna regulaminowe nagrody w następujących kategoriach: kategoria A, która obejmuje wszystkie plakaty wydane drukiem w latach 2012 – 2013 i kategoria B – „Złoty Debiut” –– adresowana do młodych adeptów projektowania graficznego, której patronuje autorytet profesora ASP w Warszawie Henryka Tomaszewskiego, nestora „polskiej szkoły plakatu”.

Nagrody główne to:

  • Złoty Medal - 5 000 Euro
  • 2 Srebrne Medale - 3 000 Euro
  • 3 Brązowe Medale - 1 000 Euro
  • Złoty Debiut - 3 000 Euro

Dodatkowo przyznana zostanie:

Nagroda Honorowa im. Józefa Mroszczaka, fundowana przez Rektora ASP w Warszawie.

Werdykt Jury i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 7 czerwca 2014 r. podczas konferencji prasowej, która odbędzie się o godzinie 10.00 w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Inauguracja 24. Międzynarodowego Biennale Plakatu wraz z  ceremonią otwarcia wystawy konkursowej  odbędą się 7 czerwca 2014 r. o godzinie 19.00 w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Wystawa będzie trwała do 14 września 2014 r.

24. edycja Międzynarodowego Biennale Plakatu organizowana jest przez Muzeum Plakatu w Wilanowie, przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie i po raz pierwszy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). Podczas organizowanych przez STGU Targów Wiedzy Graficznej, 7 i 8 czerwca 2014, odbędą się panele dyskusyjne dotyczące plakatu, jego obecnej kondycji i przyszłości, z udziałem jurorów i zaproszonych gości.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin