19 maj 2021

Kolejny krok „w stronę morza”. PG stawia na morską energetykę wiatrową

PG stawia na morską energetykę wiatrową PG stawia na morską energetykę wiatrową Politechnika Gdańska
We wtorek 18 maja władze Politechniki Gdańskiej podpisały porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną. Dzięki memorandum, studenci i naukowcy PG zyskają kolejną możliwość wymiany wiedzy, wspólnych badań i rozwoju zawodowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Politechnika Gdańska, jako czołowa instytucja naukowo-badawcza w obszarze oceanotechniki w Polsce, wychodzi naprzeciw rynkowym trendom i stawia na jeszcze lepsze i bardziej efektywne poszerzanie wiedzy i kompetencji swoich studentów i naukowców.

Oprócz umowy o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną, Politechnika Gdańska w najbliższym czasie zamierza otworzyć międzyuczelniany kierunek studiów dot. morskiej energetyki wiatrowej wspólnie z partnerskim ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w tym zakresie – Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Uczelnia z powodzeniem prowadzi też podyplomowe studia Morska Energetyka Wiatrowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Obecnie trwa już trzecia edycja studiów, którego uczestnicy zasilają kadrowo dynamicznie rozwijający się obszar morskiej energetyki wiatrowej.

Ponadto, Politechnika Gdańska zainicjuje wkrótce utworzenie naukowo-badawczego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG, które będzie blisko współpracować z branżą morską m.in. poprzez wykonywanie badań i zleceń dla podmiotów zewnętrznych.

Szerokie ramy współpracy dzięki porozumieniu

Podpisane we wtorek 18 maja memorandum jest kolejnym krokiem rozwoju uczelni w obszarze offshore, która z racji bliskości morza i czołowych portów bałtyckich w Gdyni i Gdańsku ma ogromne tradycje zarówno w aspekcie kształcenia kolejnych pokoleń inżynierów i specjalistów, jak również w prowadzeniu badań naukowych i opracowywaniu nowatorskich technologii morskich. Udział strony duńskiej w porozumieniu wynika natomiast z faktu, że Dania jest krajem przodującym w Europie w aspekcie wykorzystania energetyki wiatrowej oraz w badaniach naukowych w tym zakresie.

Umowę o współpracy w Auli Politechniki Gdańskiej podpisali: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Peter Hauge Madsen, dyrektor wydziału Wind Energy Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN, a także Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wagę porozumienia podkreśliła obecność na uroczystości ambasadora Królestwa Danii w Polsce Ole Tofta oraz Juliana Skelnika, konsula Królestwa Danii w Gdańsku. Inicjatorami porozumienia byli natomiast: prof. Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa PG oraz prof. IMP PAN Paweł Flaszyński.

Zawarcie tego porozumienia to dla wszystkich stron duży krok naprzód i możliwość nawiązania jeszcze bliższej i bardziej efektywnej współpracy – podkreślał prof. , rektor PG. – Stawiając ten kolejny krok „w stronę morza” wychodzimy naprzeciw rynkowym trendom i oczekiwaniom. Zamierzamy sprostać wyzwaniu i pracować z całych sił na rzecz dynamicznie rozwijającej się branży offshore – dodał rektor PG.

Współpraca z czołowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi to dla nas wszystkich szansa na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – powiedział , prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Wymiana wiedzy między nami i naszymi partnerami przyczyni się również do budowania kompetencji przyszłości wśród studentów, którzy w kolejnych latach będą mogli znaleźć zatrudnienie w przygotowywanych projektach offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do:

  • regularnych, wzajemnych wizyt profesorów, badaczy i pracowników naukowych na obydwu uczelniach w celach naukowych i dydaktycznych,
  • zwiększenia mobilności studentów i doktorantów obydwu uczelni, a także personelu technicznego i administracyjnego,
  • transferu wiedzy poprzez programy szkoleniowe pomiędzy stronami,
  • współpracy w działaniach o szczególnym znaczeniu badawczo-rozwojowym lub naukowym, także poprzez wymianę doświadczeń w zakresie użytkowania złożonej aparatury naukowo-technicznej,
  • organizowania inicjatyw promocyjnych, takich jak: seminaria, konferencje, warsztaty, lekcje, praktyki i staże studenckie, szkolenia i spotkania studyjne,
  • rozwoju inicjatyw mających na celu poprawę zarządzania,
  • opracowania wspólnych projektów, które zostaną przedstawione do finansowania przez Komisję Europejską lub inne organizacje krajowe lub ponadnarodowe,
  • działań ukierunkowanych na przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy zdobytej w ramach porozumienia.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Fotografia artykułu

PG stawia na morską energetykę wiatrową

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin