28 czerwiec 2021

PG otworzy nowy kierunek studiów razem z Uniwersytetem Morskim w Gdyni

W piątek 25 czerwca Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni zawarły porozumienie dotyczące utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów II stopnia: Morska Energetyka Wiatrowa.

Politechnika Gdańska, jako czołowy ośrodek naukowo-badawczy w obszarze oceanotechniki w Polsce, wychodzi naprzeciw rynkowym trendom i stawia na jeszcze lepsze i bardziej efektywne poszerzanie wiedzy i kompetencji swoich studentów i naukowców. Wspólnie z partnerskim ośrodkiem - Uniwersytetem Morskim w Gdyni - stworzy innowacyjny, międzyuczelniany kierunek studiów kształcący ekspertów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Specjaliści poszukiwani

Utworzenie nowego kierunku wpisuje się w realizację celów określonych w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która jest kluczowa w ramach zobowiązań Polski do osiągnięcia celów klimatycznych, zarówno europejskich, jak i krajowych, wyrażonych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.

Do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce wyniesie co najmniej 32 proc., tj. minimum dwukrotnie więcej, niż obecnie. Pierwsza faza to uruchomienie farm wiatrowych o łącznej mocy 5,9 GW. Co więcej, według założeń Europejskiego Zielonego Ładu, celem Unii Europejskiej w zakresie klimatu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej (zero-emisyjności) do 2050 r., a unijna strategia na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z 12 GW do 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r.

– Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw tym zobowiązaniom i razem z Uniwersytetem Morskim w Gdyni otworzy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia o nazwie Morska Energetyka Wiatrowa – komentuje prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Dzięki zawarciu porozumienia, nasza oferta naukowo-dydaktyczna będzie jeszcze szersza i odpowiednio dopasowana do potrzeb rynku, na którym zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru będzie tylko rosło.

Profil absolwenta

 Absolwent specjalności Morskiej Energetyki Wiatrowej uzyska zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach, eksploatacji, współpracy z siecią i utrzymania morskich i przybrzeżnych obiektów energetycznych oraz ich podsystemów technicznych – dodaje prof. PG Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia. – Będzie również przygotowany do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki morskiej i przybrzeżnej, w tym głównie energetyki wiatrowej, prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, zarządzania procesami technicznymi, eksploatacji i remontów urządzeń i systemów energetycznych stosowanych w energetyce morskiej i przybrzeżnej oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym.

Szczegółowy program studiów zostanie opracowany przez Międzyuczelnianą Radę Programową Kierunku Morska Energetyka Wiatrowa, w składzie:

PG:

  • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG,
  • dr inż. Mohammad Ghaemi,
  • mgr inż. Wojciech Olszewski.

UMG:

  • dr hab. Sambor Guze, prof. UMG,
  • dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG,
  • mgr inż. kpt. ż.w. Rafał Kołakowski.

Nabór na nowy kierunek będzie prowadzony semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

W stronę morza

Oprócz uruchomienia nowego kierunku studiów II stopnia, w ofercie Politechniki Gdańskiej znajduje się już podyplomowy kierunek o tej samej nazwie. Obecnie trwa już III edycja studiów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem (pula miejsc kończy się z reguły kilka dni po ogłoszeniu naboru).

Ponadto, władze Politechniki Gdańskiej w połowie maja br. podpisały porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną. Dzięki memorandum, studenci i naukowcy PG zyskają kolejną możliwość wymiany wiedzy, wspólnych badań i rozwoju zawodowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Wraz z końcem maja PG otworzyła też Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Centrum MEW oferuje wsparcie naukowe w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych. Prowadzi badania numeryczne i eksperymentalne, doradza jak rozwiązać problemy techniczne, szkoli kadrę kierowniczą i inżynierską.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin