27 sierpień 2014

Studia na kierunku BUDOWNICTWO w MWSLiT we Wrocławiu

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to jednocześnie wybór naszej przyszłości, a zatem niewątpliwie jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Młodzi ludzie, którzy rozpoczynają studia zaraz po maturze, wybierając rodzaj studiów kierują się głównie swoimi zainteresowaniami, zdolnościami oraz pasją. Nie bez znaczenie jest również atrakcyjna lokalizacja uczelni oraz dobry pakiet socjalny. 

Jednak współcześni studenci to nie tylko młodzi ludzie, stojący u progu samodzielnego życia, ale również osoby pracujące wiele lat w danym sektorze gospodarczym, pragnące podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe bądź przebranżowić się, aby zdobyć nowe atrakcyjne zatrudnienie lub zwiększyć swoje szanse na społeczny awans.

Misją Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest wykształcenie wysoko ocenianych przez rynek specjalistów z zakresu logistyki oraz dziedzin jej pokrewnych. Uczelnia kształci studentów z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia. MSLiT stale dąży do tego, aby kształtowane w młodych ludziach umiejętności i kompetencje, były adekwatne do zmieniających się wymogów rynku pracy i pozwalały absolwentom stale utrzymywać otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność zawodową. 

Uczelnia aktywnie wspiera powstawanie interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów badawczych, które działają na rzecz rozwoju polskiej nauki. Dzięki ścisłej współpracy MWSLiT z Uczelniami zagranicznymi powstał Polsko-Ukraiński Instytut Badawczy, a od października 2014 roku zostaną uruchomione we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim studia II stopnia na kierunku Logistyka w języku angielskim. Wszystkich zainteresowanych studiami serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznej rekrutacji. 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci specjalistów z obszaru logistyki, transportu i spedycji, a od października 2012 roku również z budownictwa, oferując możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Budowa dróg i mostów oraz Drogi szynowe. W programie nauczania Uczelnia kładzie największy nacisk na przedmioty techniczne i specjalistyczne, co pozwala studentom z ciągu niespełna 4 lat (czyli siedmiu semestrów) zdobyć cenną wiedzę praktyczną oraz gruntowne przygotowanie do wykonywania zawodu. Kierunekbudownictwo jest odpowiedzią Uczelni na stale rosnące w tej branży zapotrzebowanie na wykształconych ludzi, umiejących sprawnie kształtować sieć transportową i komunikacyjną naszego kraju, tj. między innymi budować autostrady, drogi krajowe oraz szynowe. 

Rozwój oferty dydaktycznej Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu podyktowany jest aktualnymi trendami rozwojowymi województwa dolnośląskiego, a także gruntowną analizą rynku pracy, inwestycji oraz nakładów dofinansowania poszczególnych sektorów gospodarki z funduszy Unii Europejskiej. Budownictwo to ciągle bardzo prężnie rozwijający się sektor gospodarki, który dzięki licznym programom promocyjnym realizowanym zarówno w Polsce, jak i za granicą, staje się dla młodych ludzi coraz ciekawszy i atrakcyjniejszy. Impulsem do rozwoju są między innymi zwiększające się możliwości inwestycyjne w kraju i za granicą oraz, a być może przede wszystkim, rosnące zarobki w tej branży. Wybór takich specjalności jak Budowa dróg i mostów oraz Drogi szynowe, umożliwia studentom zdobycie interesującego, atrakcyjnego i prestiżowego zawodu, który gwarantuje im w przyszłości stabilną, dobrze płatną pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. 

W ramach kierunku budownictwo kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach: Budownictwo dróg i mostów oraz Drogi szynowe. Absolwenci kierunku zdobędą podstawową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz umiejętności z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, konstrukcji stalowych i betonowych, mechaniki, a także technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie i wielu innych.

Absolwenci kierunku mogą pochwalić się kwalifikacjami ogólnymi i inżynierskimi, koniecznymi do projektowania prostych kubaturowych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, wykorzystując w tym celu nowoczesne oprogramowania, narzędzia, technologie i materiały. Zdobyta w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają absolwentom realizację wielu złożonych zadań, obejmujących między innymi opracowywanie konstrukcji inżynierskich, kierowanie budową oraz prowadzenie działalności wykonawczej w zakresie remontów i użytkowania obiektów budowlanych. Oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego absolwenci kierunku budownictwo będą też gruntownie przygotowani do wykonywania dokumentacji projektowych oraz nadzorowania realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury transportu.

Bardzo ważnym współcześnie procesem unifikacji nauczania w Europie jest Proces Boloński. Efekty kształcenia studentów na kierunku budownictwo są w pełni zgodne z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi, a także wzorowane na standardach międzynarodowych. Obejmują więc ustalenia i postulaty zawarte w następujących organizacjach i projektach: 
• ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA),
• JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education),
• IEA (International Engineering Alliance, Hanrahan),
• EUR-ACE (European Accredited Engineer Project, Crawley).

Efekty kształcenia na kierunku budownictwo uwzględniają również priorytety i założenia zdefiniowane przez FEANI (ang. European Federation of National Engineering Associations). Gwarantują więc nabycie przez studentów cennych, uniwersalnych i zgodnych z wymogami międzynarodowymi umiejętności inżynieryjnych, wiedzy teoretycznej i kompetencji społecznych, niezbędnych do dalszego procesu kształcenia lub wykonywania zawodu.

Absolwenci kierunku budownictwo powinni bez problemu znaleźć zatrudnienie w poniższych instytucjach:

• biurach konstrukcyjno-projektowych, firmach wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
• miejskich zakładach dróg i komunikacji,
• miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
• zarządach dróg, ulic i mostów,
• obwodach drogowych, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
• zakładach infrastruktury kolejowej,
• oddziałach inwestycji PKP PLK S.A.,
• przedsiębiorstwach robót kolejowych i inżynieryjnych.

Ilość rozpoczętych inwestycji związanych z rozbudową sieci transportowych, zaplanowane nowe przedsięwzięcia oraz wszelkie działania powiązane z utrzymaniem i konserwacją zakończonych projektów dają ogromne możliwości absolwentom budownictwa. Wskaźnikiem zapotrzebowania na specjalistów jest również niezmiennie od wielu lat wzrastająca ilość rozpoczynanych inwestycji. Dodatkowo, bardzo ważnym, strategicznym i kluczowym punktem w rozwoju polskiego transportu kolejowego może być też zakup przez PKP Intercity 20 pociągów Pendolino. Jest to bardzo ważna i ogromna inwestycja, która przyczyni się do wzrostu komfortu podróży pasażerów, dając jednocześnie impuls do zmian i modernizacji sieci dróg szynowych w naszym kraju. 

W dzisiejszych czasach dużą szansą na dynamiczne zmiany sieci komunikacyjnej w Polsce jest możliwość pozyskania funduszy z Unii Europejskiej na rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz dróg kołowych i szynowych. W latach 2014-2020 na działania tego typu zostanie przekazanych około 100 mld zł. Bardzo ważnym punktem zwrotnym w przemianach kolei w Polsce stała się możliwość pozyskania funduszy z projektów unijnych, które mogą stanowić źródło finansowania dla inwestycji w zakresie budowy dróg i linii kolejowych łączących Polskę z innymi krajami nadbałtyckimi - Via Baltica i Rail Baltica. Stworzenie zupełnie nowych, alternatywnych szlaków komunikacyjnych, może przyczynić się wkrótce do zmian korytarzy transportowych w skali regionalnej i europejskiej, co w przyszłości zwiększy napływ nowych inwestorów i przyspieszy rozwój inwestycji w naszym kraju.

Wszystkie powyższe inwestycje świadczą o bardzo intensywnym rozwoju tego sektora gospodarczego. Stały rozwój i modernizacja sieci komunikacyjnej: autostrad, dróg krajowych i lokalnych oraz dróg szynowych, a także planowane nowe projekty mogą już wkrótce przyczynić się do stworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Bez wątpienia wzrośnie więc zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych praktyków z zakresu budownictwa drogowego i szynowego. Warto stać się ekspertem w tej dziedzinie i wybrać Budownictwo na MWSLiT.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Fotografia artykułu

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin