5 czerwiec 2014

Uczelnia Łazarskiego wzmacnia zagraniczne doświadczenia zawodowe absolwentów!

Zagraniczne doświadczenie zawodowe ma znaczenie - do takiego wniosku skłania zakończony właśnie projekt „Dwa modele wzmacniania pozycji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy”, zrealizowany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

 

Przystępując do jego realizacji w 2012 r., Uczelnia Łazarskiego już trzeci rok z rzędu stała się beneficjentem Programu i otrzymała dofinansowanie na aktywne wspieranie absolwentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego na zagranicznych rynkach pracy. Przez lata 2010 i 2011 Uczelnia kierowała swoją działalność ku własnym absolwentom, projektem z 2012 r. otworzyła szansę absolwentom innych wyższych uczelni na rozwój ich kwalifikacji zawodowych i osobistych.

Celem projektu było umożliwienie odbycia kilkumiesięcznych staży zagranicznych absolwentom Uczelni Łazarskiego i innych uczelni wyższych poprzez przyznanie odpowiedniego grantu i pomoc w określeniu programu stażu. Rezultatem pobytu w zagranicznej instytucji miała być nauka nowych kompetencji i umiejętności, zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz poprawa znajomości języków obcych. Efektem końcowym udziału w projekcie było uatrakcyjnienie swojego profilu zawodowego i wzmocnienie pozycji na rynku pracy, umożliwiające łatwiejsze znalezienie zatrudnienia.

Projekt skierowany był do osób aktywnych na rynku pracy chcących podnieść swoje kwalifikacje, absolwentów dopiero wchodzących rynek pracy, bezrobotnych, poszukujących pracy i powracających na rynek pracy. Warto podkreślić, że dla absolwentów udział w projekcie stanowił niekiedy pierwsze w życiu doświadczenie zawodowe – i to od razu międzynarodowe. Pozwolił na bezpośrednią konfrontację dopiero co zdobytej na studiach wiedzy z wiedzą praktyczną, specyficzną, stosowaną w pracy w instytucjach różnych branż.

Wzorem poprzednich lat projekt podzielony był na dwa modele (ścieżki): model decyzyjny i model stymulacyjny. Podział ten był wynikiem zindywidualizowanego podejścia do wsparcia preferencji absolwentów i zaspokojenia ich potrzeb w odniesieniu do rozwoju zawodowego.

Model decyzyjny skierowany był do absolwentów, którzy świadomi swoich potrzeb zawodowych potrafili poruszać się po rynku pracy i w większym stopniu mieli sprecyzowane własne cele zawodowe. Samodzielnie nawiązały kontakt z wybranymi przez siebie instytucjami i ustaliły z nimi interesujące dla nich programy staży. Uczelnia wsparła finansowo każde z tych działań. W ścieżce decyzyjnej wzięło udział 11 osób.

Model stymulacyjny skierowany był z kolei do osób, które nie miały ściśle określonej ścieżki kariery i które wymagały większego wsparcia ze strony Uczelni w stawianiu swoich kroków zawodowych, rozwoju kwalifikacji zawodowych czy odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Osoby te miały szansę wyboru instytucji przyjmującej z listy przedsiębiorstw, z którymi współpracę nawiązała Uczelnia. Dodatkowo, Uczelnia zorganizowała dla uczestników szkolenia z kompetencji miękkich i interpersonalnych (autoprezentacja, kreowanie własnego wizerunku, efektywna komunikacja, wystąpienia publiczne, prowadzenie negocjacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przystępowanie do rozmów kwalifikacyjnych) oraz lektoraty językowe. W ten sposób, uczestnicy ścieżki stymulacyjnej wyposażeni zostali nie tylko w doświadczenie zawodowe, ale również w nowe umiejętności społeczne i językowe. Dzięki temu, absolwenci stali się atrakcyjnymi kandydatami do pracy i wzmocnili swoje szanse na zatrudnienie. W ścieżce stymulacyjnej wzięły udział 22 osoby.

Wszystkie staże zostały zrealizowane w okresie od 4 lutego 2012 r. 7 marca 2014 r. Poszczególne staże trwały od 3 miesięcy (13 tygodni) do 6 miesięcy (26 tygodni). Uczestnikom przyznano indywidualne granty w wysokości od ok. 3000 do 5300 € na pokrycie kosztów utrzymania, podróży i ubezpieczenia.

Partnerami projektu było 18 instytucji dobranych tak by odpowiadały jak najpełniej profilom wykształcenia absolwentów i budziły zainteresowanie absolwentów kierunków oferowanych na Uczelni Łazarskiego: ekonomii, stosunków międzynarodowych, prawa. Kształcenie zawodowe prowadzone na stażu było więc dopasowane do preferencji i zainteresowań stażystów. Wśród partnerów projektu znalazły się przedsiębiorstwa, kancelarie prawne, stowarzyszenia non-profit i organizacje pozarządowe. Instytucje to prezentowały różnorodne profile działalności, jak np. usługi prawne, sprzedażowe, komunikacyjne, doradztwa finansowego czy też zajmowały się kwestiami zadłużenia, rozwiązywania sporów, rozwoju.

Model stymulacyjny:

 • Golden Moments (Southsea),
 • Leszek J. Olejniczak - Geschaeftsstelle fuer Deutsche Vermoegensberatung (Hamburg),
 • European Network on Debt and Development (Bruksela),
 • Association for International Arbitration (Bruksela),
 • Institute for Cultural Diplomacy (Berlin),
 • European Movement - International Secretariat (Bruksela),
 • Export Edge Services Ltd. (Dublin),
 • Studio Legale Vellini (Katania).
 • Schjødt Brussels sprl (Bruksela)

Model decyzyjny:

 • Georgiades & Mylonas Law Firm (Ateny),
 • Oblin Melichar Attorneys-at-Law (Wiedeń),
 • Emerson Educational Services (Stambuł),
 • Advokátní kancelář Hajduk a partneři s.r.o. (Czeski Cieszyn),
 • Netzkino Services UG (Berlin),
 • Caritas Diocesana de Barcelona (Barcelona),
 • Peter Dempsey Building & Construction (Stroud)
 • Claim Time Solicitors (Birmingham),
 • Buenos Tiempos Traducciones - Agnieszka Rzewólska (Madryt).

 

W projekcie wzięło udział łącznie 33 absolwentów. Uczestników można scharakteryzować następująco:

 • 20 kobiet i 13 mężczyzn,
 • 19 absolwentów prawa, 5 stosunków międzynarodowych, 6 ekonomii, 3 innych,
 • 27 absolwentów studiów stacjonarnych i 6 studiów niestacjonarnych.
 • 94% uczestników projektu było absolwentami Uczelni Łazarskiego.

Jednym z zakładanych rezultatów projektu było wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy. Zgodnie z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród byłych uczestników w marcu 2014 r. wynika, że 75% osób jest aktywna zawodowo i pracuje, 35% osób poszukuje pracy.

Wśród osób, które znalazły pracę po zakończeniu stażu zorganizowanego w ramach projektu, aż 62% uważa, że pomógł im w tym wyjazd w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Ponadto, 86% byłych uczestników, którzy wzięli udział w co najmniej jednej rozmowie kwalifikacyjnej po zakończeniu stażu, wskazało na fakt, że pracodawcy/rekruterzy interesowali się ich udziałem w projekcie Leonardo da Vinci. Można zatem stwierdzić, że doświadczenie zdobyte za granicą przyciąga uwagę pracodawców/rekruterów, a przez to szanse na zatrudnienie absolwentów zostały zwiększone.

Innym ważnym celem projektu było uzupełnienie kompetencji miękkich i językowych absolwentów. Celowi temu służyły warsztaty kompetencji społecznych oraz sam fakt odbywania stażu w zagranicznej instytucji. Byli uczestnicy uważają, że w największym stopni wzmocniona została ich umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków,  umiejętności komunikacyjne, jak również znajomość języków obcych i umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym, czy też międzykulturowym. Jest to niezwykle istotne w dobie, kiedy kompetencje interpersonalne zaczynają wyróżniać jednostki, dodając im pewności siebie i sprzyjając rozwojowi osobistemu.

Kończąc realizację projektu, Uczelnia Łazarskiego Uczelnia zorganizowała konferencję pt. „Program Leonardo da Vinci: szansą na wyższe kwalifikacje i lepszą przyszłość zawodową absolwentów?”, która odbyła się 10 kwietnia 2014 r. Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu, jak również rozpropagowanie wiedzy o programie Leonardo Da Vinci – PLM, wspierającym mobilność absolwentów szkół wyższych, doskonalącym ich umiejętności zawodowe i językowe oraz kształtującym ich międzykulturowość. Podczas konferencji swoje doświadczenia i spostrzeżenia zaprezentowali m.in. byli uczestnicy programu Leonardo da Vinci oraz koordynatorzy projektów PLM z innych uczelni wyższych. Na konferencję zaproszono przedstawicieli szkół wyższych (działów praktyk i karier, biur współpracy z zagranicą, klubów absolwenta), studentów oraz absolwentów. Publiczność miała okazję zapoznać się również z opiniami pracodawców na temat znaczenia dla rynku pracy takich inicjatyw jak projekty Leonardo da Vinci.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Podsumowanie artykułu

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin