9 czerwiec 2014

WSNHiD i biznes

Efektywna współpraca Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z partnerami biznesowymi owocuje pojawieniem się na rynku pracy absolwentów, wyposażonych przede wszystkim w praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne.

Głównym fundamentem światowej gospodarki jest wiedza. Intelekt, kreatywność, wykształcenie – to cechy poszukiwane na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, uczelnia zaprosiła do współpracy wiele firm i instytucji, specjalistów, przedsiębiorców, trenerów, doświadczonych praktyków, z których wiedzy i doświadczenia mogą korzystać studenci WSNHiD. Efektem tych działań jest kształcenie u studentów cech przedsiębiorczych oraz umożliwienie zdobycia niezbędnych kwalifikacji oraz umiejętności, które zaprocentują  w każdym miejscu pracy, a także zainspirują do poszerzania swoich kompetencji.

W praktyce oznacza to zaangażowanie ekspertów i specjalistów w proces nauczania poprzez prowadzenie ćwiczeń, warsztatów, kierowanie pracami zespołowymi oraz projektami realizowanymi w trakcie studiów. To dzięki ich wiedzy studenci mają okazję przekonać się jak funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, urzędy, organizacje i stowarzyszenia. Prezentują rozwiązania realnych problemów innowacyjnych firm i korporacji oraz nadzorują projekty skupione na rzeczywistych przykładach. Każdy z kierunków studiów, znajdujący się w ofercie WSNHiD posiada partnera biznesowego, który ściśle współpracuje z dydaktykami prowadzącymi zajęcia, organizuje warsztaty
i staże dla studentów, a także bierze udział w przygotowywaniu programów studiów, tak, aby były one jak najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia pracodawców.

Dodatkowo z początkiem każdego roku akademickiego uczelnia stara się zaproponować studentom coś nowego, atrakcyjnego, unikatowego. W roku akademickim 2014/2015 w ofercie WSNHiD pojawią się nowe kierunki, które powstały na „zamówienie” biznesu: Mediaworking oraz Zarządzanie kreatywne. Mediaworking to kierunek, który prócz specjalizacji biznesowo-politologicznej

i społeczno-kulturowej, oferuje każdemu pasjonującą przygodę z webvertisingiem, infobrokeringiem, czy social mediami. Natomiast Zarządzanie kreatywne to praktyczne, multidyscyplinarne studia, które są odpowiedzią na obserwowane w ostatnich latach zmiany w gospodarce. To pierwsze studia I stopnia z zakresu zarządzania w Polsce, które opierają się na trzech filarach: zarządzaniu, psychologii
i znajomości narzędzi informatycznych. Cieszący się dużą popularnością i uznaniem kierunek Doradztwo i coaching od października zostanie uruchomiony również na drugim stopniu – studia magisterskie. Program tego kierunku został w całości przygotowany przy współpracy ze z International Coach Federation (ICF), największą, ogólnoświatową organizacja reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów, obecnie liczącą ponad 18 000 członków.

Studia podyplomowe są integralną częścią oferty edukacyjnej WSNHiD nakierowanej na współpracę
z biznesem. Dzięki współpracy Uczelni ze środowiskiem gospodarczym i społecznym studia podyplomowe zapewniają wysoką jakość kształcenia, także w wymiarze praktycznym. Dają szansę na przekwalifikowanie się, zmianę wykonywanego zawodu, a specjalistom umożliwiają podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zaktualizowanie posiadanej wiedzy.

Program szkoleń oferowany przez Uczelnię dostosowany jest do potrzeb i specyfiki konkretnej firmy. Krótkie formy kształcenia dedykowane są wszystkim tym, którzy chcą  poszerzać swoją wiedzę
i zdobywać nowe, praktyczne umiejętności.

Działanie polegające na połączeniu potencjałów biznesu i nauki przynoszą zaskakująco dobre wyniki. Dzięki współpracy z biznesem uczelnia otwiera innowacyjne, kluczowe dla gospodarki kierunki studiów, przygotowuje studentów do efektywnego zaistnienia na rynku pracy, gwarantuje spotkania z pracodawcami, bezpośrednie konsultacje oraz realizację projektów studenckich pod okiem specjalistów. W zamian za to pracodawcy zyskują doskonale przygotowanych praktykantów, stażystów oraz pracowników specjalizujących się w konkretnej dziedzinie, których sami wyedukowali.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Podsumowanie artykułu

Najnowsze od Łukasz Zieliński

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin