10 grudzień 2014

NFZ krytykowany za wydłużanie się kolejek – dziwi to nas?

Dział: Felietony
Napisał 
Najnowszy raport z kontroli NIK w NFZ wskazuje, iż nie zaobserwowano poprawy dostępność świadczonych usług zdrowotnych, a to niespodzianka. Co gorsza czas oczekiwania na specjalistę, w niektórych poradniach uległ wydłużeniu. Natomiast wydawane przez NFZ pieniądze nie uwzględniały ustalonych ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych. A to nie wszytsko...

 

NIK prawdę ci powie…

Raport mówi wprost, co następuje:

Realizacja zadań, w ramach planu finansowego Funduszu na 2013 r., nie doprowadziła do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych. W niektórych zakresach dostęp do świadczeń, mierzony średnim czasem oczekiwania na ich udzielenie, uległ pogorszeniu. Poprawie dostępności świadczeń nie sprzyjało nierównomierne rozmieszczenie podmiotów leczniczych, sprzętu i wykwalifikowanych kadr medycznych. Wydatkowanie środków Funduszu odbywało się bez ustalonych, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Funduszu, ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych. Nieskuteczne okazały się działania zmierzające do zmniejszenia liczby pacjentów i czasu ich oczekiwania na hospitalizacje w przypadkach schorzeń możliwych do diagnozowania i leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Konsekwencją nierzetelnych i nieaktualnych danych, zawartych w systemach ewidencyjnych NFZ, były natomiast przypadki opłacania przez Fundusz świadczeń na rzecz osób nieuprawnionych, a nawet zmarłych – realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na 2013 rok, KZD-4101-001-01/2014

 

Pozytywnie jednak oceniono formalne wykonanie planu finansowego NFZ w 2013 roku. Podkreślono, iż wykonanie planu finansowego odbyło się w sytuacji niższych niż planowano przychodów z tytułu składni na ubezpieczenie zdrowotnej.

 

I cóż reforma NFZ dobrego przyniosła?

Raport NIK wskazuje, iż działania podejmowane przez rząd, a więc między innymi wykorzystanie elementów rynkowych w celu poprawy efektywności funkcjonowania systemu, które miały doprowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług oraz poziomu satysfakcji pacjenta, nie przyniosły zakładanych rezultatów.

Zwiększenie wagi instytucji lekarza rodzinnego miało skutkować obniżeniem kosztów nawet o 80%, tego też nie osiągnięto.

NIK wskazuje ponadto, że nie powstał system informatyczny, którego celem miała być wymiana danych pomiędzy świadczeniodawcami a Funduszem, jak i autoryzacja wykonywanych świadczeń przez pacjenta i lekarza – system miał wejść w życie z dnia 1 stycznia 2012…

W związku z powyższym, jak i innymi wnioskami zawartymi w obszernym sprawozdaniu NIK, zaleca on:

  • Wypracowanie wieloletnich, ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych, które muszą być uwzględniane w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych
  • Poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów
  • Zwrócenie uwagi by przy dokonywaniu wyceny świadczeń kontraktowych przez Fundusz,  przyłożyć większą wagę do tego, aby uwzględniać rzeczywiste koszty ich wytworzenia
  • Zakończenie wydatkowania środków wobec pacjentów, co do których nie można potwierdzić faktu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do uzyskania świadczeń finansowanych ze środków publicznych

 

Raport a informacje w mediach

Raport ma 74 strony. Oczywiście, że większość zawartych w nim informacji jest nam nie potrzebna. Jednak ile z jego zawartości przedstawiają media? Na czym się skupiają media? Całego nie przedstawię – wiele danych jest nam nie potrzebnych. Macie jednak link, będziecie chcieli, we własnym zakresie się zapoznacie. Nie będziecie chcieli, myślę podałem jedne z ważniejszych informacji – nie tylko dane dotyczące kolejek… Kolejki jednak najlepszym tematem do dyskusji są – jak by powiedział mędrzec. Ale jeśli już jesteśmy przy kolejkach, oto kilka z przedstawionych w raporcie danych.

 

W poradniach okulistycznych łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 294.100 osób do 315.847 (o ponad 7,3%), mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania wzrosła z 32  do 40 dni (o 25%)

 Okulistyka

W poradniach kardiologicznych łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 135.256 osób do 141.526 (o 4,6%), mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania wzrosła z 69  do 79 dni (o 14,5%)

 Kardiologia

W poradniach neurologicznych łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 129.015 osób do 142.490(o ponad 10,4%), mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania wzrosła z 27 dni do 30 (o 11,1%)

Neurologia 

W poradniach chirurgii urazowo-ortopedycznej łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 123.915 osób do 136.900 osób (o 10,4%), mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania wzrosła z 25 dni do 29 (o 16%)

 Chirurgia

W pracowniach tomografii komputerowej łączna liczba osób oczekujących wzrosła z 59.512 osób do 107.576 osób (o 80,7%), mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania wzrosła  z 25 dni do 43 (o 72%)

 Tomograf

 

Deficyt specjalistów… Kiedyś mówiono, że może być taki problem…

 

Problemem jest nierównomierne rozmieszczenie zasobów kadrowych w NFZ. Nie ma co tworzyć eseju. Przekopiuje wam fragment raportu, który i tak w żaden sposób nie można było by opisać.

 

Różnice w liczbie lekarzy poszczególnych specjalności, przypadającej na 10 tys. ubezpieczonych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu sięgały nawet 1700%. Przykładowo liczba lekarzy przypadających na 10 tys. ubezpieczonych w poszczególnych specjalnościach wynosiła: alergologów od  0,08 w  Pomorsk im  OW (15 lekarzy) do  0,49 w Podlaskim OW (51 lekarzy), angiologów od 1 lekarza w całym Mazowieckim OW do 0,08 w  Dolnośląskim (21 lekarzy), Podlaskim (8 lekarzy),i  Śląskim  OW (34 lekarzy), chirurgów naczyniowych od 0,11 w Łódzkim (26 lekarz), Małopolskim (33 lekarzy), Opolskim (9 lekarzy), Podlaskim OW ( 11 lekarz) do 0,28 w Świętokrzyskim OW (32 lekarzy), diabetologów od 0,07 w Pomorskim OW (łącznie 14 lekarzy) do 0,41 w Podlaskim OW (43 lekarzy), endokrynologów od 0,11 w Pomorskim OW (21 lekarzy), do 0,47 w Mazowieckim OW (221 lekarzy), ginekologów onkologicznych od  0,02 w  Opolskim  OW (2 lekarz y), Lubelskim  OW (4  lekarz y) do  0,07 w Kujawsko-Pomorskim (12 lekarzy), Świętokrzyskim (8lekarzy),Wielkopolskim (21 lekarzy), Zachodniopomorskim  OW (10 lekarz y), onkologów i  hematologów dziecięcych od  0,01 w Opolskim OW (1 lekarz) do 0,09 w Podlaskim OW (9 lekarzy), stomatologów dziecięcych od 0,03 w Lubuskim OW (3 lekarzy), do 0,21 w Łódzkim OW (48 lekarzy). Na terenie działania części OW w ogóle nie było lekarzy określonych specjalności, jak np.: w  zakresie immunologii klinicznej w  Lubuskim, Podkarpackim, Pomorskim, Warmińsko- Mazurskim, Zachodniopomorskim OW, geriatrii w Warmińsko-Mazurskim OW, angiologii w Podkarpackim, Pomorskim, Opolskim OW. Lekarzy seksuologów udzielających świadczeń w ramach kontraktów z NFZ było jedynie 25 w skali kraju i działali na terenie tylko 8 oddziałów wojewódzkich.

 

Problem kolejek nie wynika tylko i wyłącznie z lenistwa lekarzy i personelu przyjmującego pacjentów czy zbyt dużej ilości „staruszek nie mających co robić”. Problem jest dużo bardziej poważny i ma dużo głębsze podłoże.

 

 

Dla ciekawych całość dokumentu http://www.nik.gov.pl/plik/id,7653,vp,9595.pdf

Jak mówiłem, wielu informacji nie poznacie w mediach, komu bowiem z dziennikarzy się chce czytać (lub co najmniej przejrzeć) cały raport? Zostaniecie nakarmieni tylko kilkoma ogólnymi zdaniami. Sam też nie analizowałem go dokładnie, jednak myślę, że przedstawiam dużo więcej istotnych faktów.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Ciekawe filmy

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin