30 marzec 2015

60zł za wystawienie zwolnienia lekarskiego?

Dział: Felietony
Napisał 
Naczelna Rada Lekarska prosi, wróć, żąda od Ministerstwa Pracy oraz Polityki Społecznej, aby lekarze za wystawienie zwolnienia lekarskiego otrzymywali dodatkowe 60zł. Czemu? Prawdą to?

Terminy - zaświadczenie lekarskie

Donata Kadry w pigułce

Trochę teorii

Naczelna Rada Lekarska wykonuje, m.in. następujące zadania:

 • sprawowanie pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty – ciekawe rozróżnienie lekarza od lekarza dentysty;
 • upowszechnianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie – etyka sprawą piękną jest;
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu - niewątpliwie;
 • wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy;
 • czuwanie nad prawidłową realizacją zadań samorządu;
 • wspomaganie, koordynacja i nadzór nad działalnością okręgowych rad lekarskich;
 • reprezentowanie zawodów lekarza i lekarza dentysty;
 • uchwalanie zasady gospodarki finansowej samorządu;
 • analizowanie, opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia;
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wydawanie Gazety Lekarskiej;
 • przedstawianie sprawozdań z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.

 

Jakie jest źródło informacji na temat tychże 60zł niezgody? Fakt. Gazeta o niskim stopniu wiarygodności - chyba, że gazeta z pół nagą kobietą na ostatniej stronie (nie wiem czy ciągle ona tam widnieje) jest dla was uważana za poważne źródło informacji - aczkolwiek nie da się jej odmówić podejmowania tematów budzących emocje – głównie na nich jest ona bowiem skonstruowana. Naczelna Rada Lekarska odpowiada na materiał przygotowany przez dziennik Fakt:

W kierowanej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej propozycji legislacyjnej Naczelna Rada Lekarska nie wskazywała wysokości wynagrodzenia, jakie powinien otrzymać lekarz, lekarz dentysta za wydanie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny - tak rzekł Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wykasuje ponadto, że nie określono wysokości wynagrodzenia za wystawienie zwolnienia lekarskiego – przecież to takie trudne zadanie, trwające wiele godzin. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia ma zostać ustalona na podstawie wymiaru pracy włożonej w jego wypisanie i diagnozowanie – na ile lekarze wylicza 5 minut swojej pracy?

Orzekanie o niezdolności do pracy jest czynnością obarczoną znaczną odpowiedzialnością. Wysokość wynagrodzenia powinna być uregulowana rozporządzeniem ministra i wpisana do umowy pomiędzy danym lekarzem a firmą ubezpieczeniową jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Z moich obserwacji, wynika zupełnie inny wniosek. Nie zauważyłem jakiś trudności z uzyskaniem przez inne osoby zwolnienia lub nad wyraz wielkiego natłoku pracy związanego z wypisaniem krótkiego kwitka…

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Ciekawe filmy

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin