12 grudzień 2014

W polskich szkołach obowiązuje prawo dżungli?

Dział: Felietony
Napisał 
Wiecie, że blisko pól miliona uczniów szkoły podstawowej było ofiarą agresji w szkole? Raporty wskazują, iż to nie gimnazja, ale szkoły podstawowe są najbardziej dotknięte plagą przemocy. Wiedzieliście o tym?

 

Podstawówka to zło…

Blisko 23% uczniów szkół podstawowych przyznała się, iż choć raz padło ofiara przemocy. Co gorsze, co dziesiąty ankietowany wskazał, iż stosuje się wobec niego przemoc regularnie. Dla gimnazjum te odsetki wyniosły 14,5% oraz 6%, a w szkołach ponad gimnazjalnych: 7,6% oraz 3%. Najczęstszym rodzajem przemocy, jest przemoc werbalna – doświadcza jej ponad połowa uczniów szkoły podstawowej. Wiecie, że 7% uczniów szkoły podstawowej było zmuszonych płacić haracze? Co piątego ucznia okradziono lub zniszczono jego mienie. Jeszcze lepiej… 6% uczniów przyznało, że brało udział w bójce, w której używano niebezpiecznego narzędzia. I jaki rysuje się obraz polskiej szkoły? Nie można lekceważyć tych danych… Wpływ mediów na dziecko jest ogromny, a rodzice zamiast intensyfikować swoje działania, to pozostawiają dzieci samym sobie lub decydują się na sprawowanie obozowego rygoru.

 

Czym szkoła jest?

Szkoła to nie tylko miejsce, w którym dziecko zdobywa wiedzę zaplanowaną w programach nauczania, ale także niezwykle ważne środowisko wywierające ogromny wpływ na jego rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny. To tu młody człowiek poszerza sieć kontaktów społecznych, zdobywa przyjaciół i rozwija umiejętności społeczne. Ma też okazję poznać inne niż w rodzinie wzorce ról społecznych dorosłych. Pod wpływem doświadczeń szkolnych uczeń utrwala bądź weryfikuje swój obraz świata, ludzi i własnej osoby. Bezpieczna i przyjazna szkoła może również uruchamiać procesy wzmacniające odporność ucznia na przeciwności życiowe, rozwijanie umiejętności społecznych, w tym rozwijanie postaw akceptujących różnorodność i odmienność kulturową czy językową – Program Bezpieczna Przyjazna Szkoła.

 

Pięknie ujęte, prawda? Szkoła to bardzo ważne miejsce. Jednak jak zapewnić bezpieczeństwo w szkole? Program analizuje m.in. spożycie alkoholu, narkotyków i innych substancji w szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej. Cóż z tego, iż alkohol jest sprzedawany od 18 roku życia, kiedy badania pokazują, iż piło go chociaż raz ponad 87% procent uczniów II gimnazjum. Dla uczniów III gimnazjum odsetek ten wyniósł on już ponad 95%. W ciąg ostatni 30 minut od momentu badania alkohol piło ponad 57% piętnastolatków i szesnastolatków. W grupie siedemnastolatków i osiemnastolatków, alkohol w ciągu ostatnich 30 dni piło ponad 80% osób. W ciągu ostatnich 30 dni, upiło się 21% uczniów z młodszej grupy i 32% ze starszej grupy wiekowej. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, przynajmniej raz piwo spożywało ponad 17% 11-12 latków i ponad 2/5 13-14 latków. Ponad 4% uczniów V klasy podstawówki piło chociaż raz wódkę, a w III klasach gimnazjum odsetek ten wyniósł 20%.

 

Tytoń

Choć raz w życiu paliło 57% uczniów I klasy gimnazjum. W III klasie gimnazjum paliło już 71% uczniów. 30% uczniów paliło w przeciągu ostatnich 30 dni. Co dziesiąty uczeń w wieku 15-19 lat pali regularnie. Nie ma dużo danych… Jednak nigdy nie zapomnę widoku bawiących się uczniów szkoły podstawowej w piaskownicy. Czemu? A bawili się paląc papierosy i pijać wódkę. Jednocześnie używali przy tym pięknego języka, prawdopodobnie zasłyszanego u rodziców. Bo wiem, że niektórzy z nich (rodziców) uważają, iż oni mogą klnąc jak szewcy, ale dziecko ma zrozumieć, iż tak nie wolno – no cóż, brawo za inteligencje!

 

Ruch, a raczej jego brak.

Zaleca się aby dziecko było aktywne ruchowo co naj miej godzinne codziennie.  Ja jestem z pokolenia wychowanego na podwórku. Brak ruchu był jednoznaczny z końcem świata. Codziennie biegało się za piłką. Badani pokazują, iż w latach 206-2010 zanotowano spadek aktywności ruchowej. Co najmniej 60 minut na aktywność fizyczną przeznaczało: 27% 11-12 latków, 17,8% 13-14 latków, 10,3% 17-18 latków. Jest to smutne. My z chłopakami biegaliśmy po kilka godzin dziennie… Z brakiem ruchu połączony jest problem nadwagi. Jednak, co śmieszniejsze, około 50% dziewczynek mających prawidłową wagę, uważa się za zbyt grube. Jak to mówią, facet nie pies, na kości nie poleci, chociaż kto tam wie - oczywiście, powiedzenie odnośnie do dojrzałych kobiet (co, by nie było).

 

Program Bezpieczna Szkoła

Program jako czynniki ryzyka związane ze szkoła wyznaczył:

 • Przemoc rówieśnicza
 • Niepowiedzenia szkolne
 • Odrzucenie przez rówieśników
 • Słabsza więź ze szkołą
 • Destrukcyjna grupa rówieśnicza
 • Niedostateczne kierowanie własnym zachowaniem

 

W walce z czynnikami ryzyka, postanowiono poprawiać czynniki chroniące, a mianowicie:

 • Poczucie przynależności
 • Okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznania własnych osiągnięć
 • Pozytywny klimat szkoły
 • Prospołeczne nastawionia grupa rówieśnicza
 • Zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy
 • Wymaganie od uczniów odpowiedzialności oraz udzielania sobie wzajemnie pomocy

 

Elementami zdrowej i bezpiecznej szkoły są:

 1. Wysokie oczekiwania, standardy, przy równoczesnym udzielaniu wsparcia uczniom i ich rodzicom przez nauczycieli i pozostały personel szkoły.
 2. Wsparcie i przyjazne relacje z kolegami.
 3. Ogólny etos, eksponowane wartości i dobra atmosfera szkoły.
 4. Zdecydowana niezgoda na jakiekolwiek formy przemocy.
 5. Dostarczanie uczniom okazji do zdobywania pozytywnych doświadczeń; osiągnięcia sukcesu w znaczących zadaniach, ponoszenia odpowiedzialności.
 6. Stwarzanie poczucia ładu i porządku w otoczeniu.
 7. Możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Jednocześnie twórcy programu wskazują, iż kształtowanie zdrowego wspierającego środowiska szkolnego powinno być realizowane poprzez:

 • Przekazywanie wartości i norm społecznych
 • Tworzenie przyjaznego klimatu zarówno w klasie jak i w całej szkole
 • Budowaniu wspierających relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz rodzicami
 • Realizowanie edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia w szkole
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Kształtowanie umiejętności życiowych u uczniów
 • Zwiększanie kompetencji wychowawczych znaczących osób dorosłych, czyli rodziców i nauczycieli

 

W mediach skończyła się moda, na przekazywanie relacji dotyczących sławnych koszy na głowach nauczycieli, nie oznacza to jednak, że problem znikł. Problem stał się już nudny… nudny pod względem efektu medialnego.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Ciekawe filmy

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin