24 sierpień 2012

5 Dobrych powodów by zostać wegetarianinem:: cz.2 - głód i ochrona środowiska

Dział: Nauka i rozwój
Napisane przez  BettyDalton

Spis treści

 

Środowisko naturalne a wegetarianizm

Może się to wydawać dziwne, ale z wegetarianizmem wiąże się również znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i jego ochrona. Obecnie w ciągu roku hoduje się i zabija około 50 mld zwierząt. Aby zapewnić im pokarm coraz większe połacie lasów są karczowane i zastępowane przez pastwiska i pola uprawne przeznaczone na paszę.

Największym problemem przy produkcji mięsa są ogromne ilości wydalanych przez zwierzęta odchodów. Setki milionów ton nieczystości zawierają z kolei ogromne ilości metanu – głównego gazu cieplarnianego. Jego działanie jest dużo potężniejsze od dwutlenku węgla. Wszystkie samochody świata, samoloty, pociągi i inne zjadacze paliwa nie produkują tyle gazów cieplarnianych co zwierzęta gospodarskie! Z fekaliów powstaje również kwas, który dostając się do atmosfery jest powodem powstawania kwaśnych deszczy.

Kolejną problematyczną kwestią jest wspomniane wyżej zużycie wody. Szacuje się, że przemysł mięsny wykorzystuje ¾ jej światowych zasobów. Obliczono, że na wyprodukowanie dziennej porcji warzyw potrzeba jedynie 100 litrów wody, podczas gdy taka sama porcja wołowiny pochłania jej aż 23 000 litrów.

Przemysł hodowlany wytwarza również największe ilości zanieczyszczeń, które trafiają do wód gruntowych i rzek. Badania wykazują, że ma trzykrotnie większy udział w zanieczyszczeniu wód w porównaniu z pozostałymi gałęziami przemysłu.

Czy nie jest więc korzystniejsze wytwarzanie jedzenia dla ludzi, zamiast karmienie nim zwierząt, zabijanie ich i dopiero na końcu zjadanie ich ciał? W ten sposób rozwiązano by największy współczesny problem – głód na świecie, jednocześnie zmniejszając zanieczyszczenie środowiska. To dopiero początek argumentów przemawiających za wyższością wegetarianizmu nad dietą mięsną. W kolejnych artykułach omówione zostaną szczegółowo względy etyczne, zdrowotne i anatomiczne przemawiające za wegetarianizmem.


Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Fotografia artykułu

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin