1 sierpień 2014

Inteligencja emocjonalna – co to jest i do czego nam służy?

Bez względu na to kim jesteś, bez niej nie jesteś w stanie funkcjonować w społeczeństwie, ale na szczęście masz realny wpływ na jej poziom. Od Ciebie zależy jaki on będzie. Wyobraź sobie taką sytuację: umawiasz się na spotkanie z bliską osobą. Jednak zanim dochodzi do spotkania, masz za sobą ciężki dzień. Dopada Cię zmęczenie i senność. Jedyne o czym marzysz to poduszka.

Dochodzisz do wniosku, że spotkanie będzie bezowocne, wiec łapiesz za telefon
i dzwonisz:

- Cześć, byliśmy dziś umówieni. Mam za sobą ciężki dzień i jedyne o czym marzę, to łóżko. Przełóżmy, proszę, spotkanie.
W odpowiedzi słyszysz:
- Ciebie wiecznie dopada zmęczenie. Nigdy nie masz dla mnie czasu. Mieliśmy się spotkać a teraz muszę zmieniać swoje plany.

W takiej sytuacji najczęściej zaczynamy tłumaczyć i racjonalizować naszą decyzję. Czasami pojawia się chęć powiedzenia "Spadaj, łaski mi nie robisz".
To, w jaki sposób reagujemy wynika z naszego wychowania, obserwacji, doświadczenia oraz nawyków sytuacyjnych. Umiejętność rozpoznawania swoich uczuć, jak i uczuć innych osób nazywamy Inteligencją Emocjonalną - inaczej EIQ (ang. Emotional Intelligence Quotient) lub EI ( Emotional Intelligence). To właśnie Inteligencja Emocjonalna wpływa na to, jak funkcjonujemy w społeczeństwie.

Znany Tobie iloraz inteligencji (IQ) to wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz jak każda jednostka miary używana do pomiaru, ma charakter relatywny.
W przeciwieństwie do IQ, inteligencja emocjonalna ma realny wpływ na jakość naszego życia. Osoby, które charakteryzują się jej wysokim poziomem, posiadają zdolność
do oceny własnych emocji, są ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, sprawnie odczytują i rozumieją stan emocjonalny innych ludzi. Ich atutami są również umiejętności łagodzenia konfliktów i wzbudzania u innych pozytywnych zachowań oraz zjednywania otoczenia (umiejętności przywódcze), tworzenia więzi społecznych oraz budowania atmosfery sprzyjającej współpracy.

Kiedy już wiesz, jakie cechy przejawia osoba o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej, sprawdźmy co oferuje strona "przeciwna".
Do najbardziej powszechnych postaw, wskazujących na niską świadomość inteligencji emocjonalnej należą:

  • krytykowanie, gdy dana osoba nie prosi o informacje zwrotną;
  • wyśmiewanie słabości czy też braku umiejętności drugiej osoby;
  • publiczne upokarzanie;
  • wydawanie negatywnych osądów i ocen;
  • agresja słowna.

Postawy te mogą wynikać z niskiego poziomu empatii, czyli zdolności do odczytywania i przewidywania emocji innych osób. Niski poziom empatii (tzw. chłód emocjonalny) blokuje możliwość doświadczania siebie w kontaktach z otoczeniem, objawia  się
w postaci obojętności na uczucia innych. Takim osobom z trudem przychodzi zawieranie wszelkich kompromisów, ustalanie wspólnych zasad, natomiast często takie osoby starają się podporządkować sobie innych. Chłód emocjonalny to forma obrony przed zaangażowaniem.

Z jednej strony, postawy te czynią taką osobę zaradną, niezależną, samowystarczalną.
Z drugiej strony, taka osoba izoluje się od innych, przez co pozwala to utrzymać jej dystans pomiędzy nią samą a otoczeniem. Stosunki między poszczególnymi osobami są uzależnione od ich poziomu inteligencji emocjonalnej. Jeżeli w bliską relację wchodzą dwie osoby o niskim poziomie EQ, to wtedy każda ze stron dba tylko
i wyłącznie o własne potrzeby, nie uwzględniając przy tym potrzeb drugiej osoby. Wówczas istnieje ryzyko, że w takiej relacji nie zostanie zbudowana więź oparta na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. Natomiast gdy jedna z osób posiada wysoki poziom EQ, a druga niski, to wtedy tylko jedna ze stron wykazuje troskę o potrzeby partnera, druga strona staje się "wampirem energetycznym",  co w rezultacie może być przyczyną licznych konfliktów i nieporozumień.

Każdy z nas posiada swój indywidualny zestaw potrzeb. W momencie, gdy większość naszych potrzeb emocjonalnych nie jest zaspokajana, zaczynają się pojawiać negatywne emocje.
Ich nagromadzenie może prowadzić do obniżenia bądź zaniku  przyjemności obcowania z drugą osobą. Najczęściej możemy zaobserwowa to w związkach partnerskich i małżeństwach. Rozpad relacji często jest ceną, jaką płacimy za nieporozumienie w sferze dbania o wzajemne potrzeby. Umiera bliskość i poczucie bezpieczeństwa, a więzi rozpadają się.

Na szczęście nie musimy być skazani na nieudane związki i rozpadające się małżeństwa, na nieporozumienia z członkami rodziny, kolegami
i współpracownikami, gdyż każdy z nas ma możliwość ciągłego rozwoju osobistego, podnoszenia poziomu swojej inteligencji emocjonalnej  i  doskonalenia naszych relacji z otoczeniem.

Jedną z takich form zwiększania swojej inteligencji emocjonalnej są warsztaty,
w ramach których każdy może:

  • zapoznać się z szerszym pojęciem inteligencji emocjonalnej oraz sposobami jej wykorzystywania w relacjach z innymi,
  • dowiedzieć się czym są emocje, do czego nam służą, jak się je wyróżnia,
  • uzyskać informacje na temat złości – jak się złościć, jakie korzyści niesie złoszczenie się.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: www.keks.bygdoszcz.pl

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin