14 czerwiec 2021

Narodowy Instytut Dziedzictwa nagrodzi najlepszą pracę dyplomową poświęconą dziedzictwu kulturowemu

Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowy Instytut Dziedzictwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego – „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”. Na laureatów czekają nagrody pieniężne oraz publikacja artykułu w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków”. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2021 roku.

Celem konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych prac w tym zakresie. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, których prace dotyczyły tematów: dziedzictwa (zarówno materialnego, jak i niematerialnego) w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, turystyki kulturowej, rewitalizacji dziedzictwa, zarządzania dziedzictwem, społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania ładem przestrzennym, edukacji na rzecz dziedzictwa, promocji oraz gromadzenia
i upubliczniania danych o dziedzictwie, a także roli międzynarodowych aktów prawnych i organizacji (np. UNESCO, ICOM, ICCROM).

Wszystkie zgłoszenia przejdą dwuetapową ocenę. W pierwszym etapie zostaną wzięte pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, atrakcyjność tematu oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez m.in. władze publiczne. W drugim etapie, komisja konkursowa oceni m.in. oryginalność i nowatorstwo oraz metodologię badań.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne w zależności od stopnia pracy dyplomowej od 1000 zł do 6000 zł. Laureaci, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii otrzymają możliwość publikacji artykułu opartego
o nagrodzoną pracę, w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków”, figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: http://bityl.pl/sRqAp wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Prace konkursowe można zgłaszać do 30 czerwca 2021 roku.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Fotografia artykułu

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin