26 styczeń 2021

Ponad 50 milionów na kształcenie specjalistów sztucznej inteligencji

Ponad 50 milionów na kształcenie specjalistów sztucznej inteligencji Ponad 50 milionów na kształcenie specjalistów sztucznej inteligencji
Na stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa przeznaczonych zostanie ponad 50 milonów złotych. 19 stycznia podpisano porozumienie o dofinansowanie Projektu „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum pięciu uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Poznańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem Projektu na naszej uczelni jest dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. PG z WETI.

Stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie AI, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa będzie możliwe dzięki ścisłej współpracy uczelni, administracji centralnej oraz wiodących firm działających w obszarze technologii cyfrowych. W ramach projektu realizowane będą studia II stopnia. W planach jest również rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej.

Merytoryczną opiekę nad projektem pełni Rada Programowa AI Tech przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej członkiem jest dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej.

Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców ostatecznych: uczelni, które będą korzystały ze wsparcia w zakresie wdrażania wypracowanych rozwiązań oraz uczestników tworzonych studiów stacjonarnych II stopnia.

Wypracowane rozwiązanie będzie wdrożone na szeroką skalę w latach 2021-27 przez różne ośrodki akademickie, również te mające mniejsze doświadczenie w zakresie dydaktyki w ww. obszarach. Ponadto w efekcie realizacji Projektu grupa uczestników studiów wyższych zdobędzie zaawansowane umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

Studenci, którzy na Politechnice Gdańskiej już w tym roku akademickim rozpoczną studia na nowych specjalnościach, stworzonych w ramach Projektu – Uczenie maszynowe i Sztuczna Inteligencja, będą mieli zapewnioną ścisłą współpracę z wysokiej klasy specjalistami i naukowcami, wykłady światowej klasy ekspertów, staże i wizyty w firmach i jednostkach zaangażowanych w rozwój SI, finansowane wyjazdy na konferencje międzynarodowe, szkoły letnie, etc., a także indywidualną opiekę merytoryczną kadry naukowo-dydaktycznej.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin