31 marzec 2022

Studia przyszłości wsparte wiedzą praktyków

Są takie kierunki studiów, które dają nie tylko możliwość rozwoju w czasie nauki, ale przede wszystkim otwierają niezwykle ciekawe perspektywy kariery zawodowej. Takim kierunkiem bez wątpienia jest Drug Discovery and Development - wyjątkowe studia magisterskie prowadzone w języku angielskim przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na kierunku kształceni są wysokiej klasy specjaliści, których rozwój i edukację i wspierają praktycy z firm farmaceutycznych. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 zaczyna się już wkrótce.

Młodzi ludzie szukający swojego miejsca rynku pracy zarówno w 2020, jak i w 2021 roku - przyznali, że zdobycie doświadczenia zawodowego jest dla nich najważniejsze, gdy chodzi o ich przyszłe stanowisko1. Wskazuje na to prawie połowa badanych, a odsetek ten wzrósł rok do roku do 49,8 %. Również wynagrodzenie jest istotną kwestią dla młodych osób kończących studia. Tego zdania w 2021 roku było aż 46,9 % badanych. Dobrze płatne stanowisko zależy w dużej mierze od wykształcenia, a więc i branży, w której poszukują pracy. Jak podają rankingi, farmacja to jedna z 10 dziedzin, w której praca jest najlepiej płatna po ukończeniu studiów.2 Wśród pozostałych 5 najważniejszych obszarów są także wymieniane przyjazna atmosfera, poczucie sensu wykonywanej pracy czy praca zgodna z zainteresowaniami.

Unikalna oferta skupiona na efektach

Studia drugiego stopnia Drug Discovery and Development prowadzone na  Uniwersytecie Jagiellońskim to jedne z niewielu w Polsce, ale także w Europie, które poświęcone są wyłącznie tematyce identyfikacji i opracowywania nowych leków. Jest to więc specjalizacja rzadka, ale niezwykle istotna w perspektywie wyzwań przed jakimi staje współczesna medycyna. Specjalnie przygotowany program studiów porusza wszystkie istotne aspekty związane z identyfikacją i opracowaniem nowych leków. Tak ułożony plan dydaktyczny studiów,  pozwala studentom skupić uwagę wyłącznie na tym co istotne w perspektywie przyszłej pracy. Dzięki temu, studia kończą wysokiej klasy specjaliści, posiadających unikalne połączenie zaawansowanej wiedzy teoretycznej z zakresu pracy nad lekiem z umiejętnościami praktycznymi. Zdobycie tego typu doświadczeń jest możliwe dzięki współpracy merytorycznej z polską firmą farmaceutyczną Adamed Pharma, która jest jego partnerem strategicznym studiów.

Zajęcia w trakcie toku nauki dotykają między innymi tak istotnych kwestii jak chemia leków (projektowanie, synteza), badania screeningowe in vitro, modele zwierzęce, farmakokinetyka, farmakodynamika, toksykologia, czy badania kliniczne. Poruszane są również zagadnienia pozamedyczne, nieodłącznie związane z farmacją takie jak aspekty prawne, elementy zarządzania i pogłębione informacje na temat rynku farmaceutycznego.

- Utworzeniu tego kierunku przyświecały nasze własne doświadczenia i obserwacje rynku oraz otoczenia. Chcieliśmy odpowiedzieć na potrzeby studentów jakimi była zarówno precyzyjna wiedza, ale także doświadczenia praktyczne. Zdajemy sobie sprawę z tego jak szeroką dziedziną jest opracowywanie nowych leków, dlatego też program przygotowaliśmy w taki sposób, aby studenci mieli szansę na zapoznanie się ze wszystkim istotnymi aspektami istotnymi w tym zakresie. To możliwość nie tylko zdobycia dobrego wykształcenia, ale doskonała okazja współpracy z wybitnymi praktykami, utalentowanymi wizjonerami i pasjonatami prac rozwojowo-badawczych nad nowymi rozwiązaniami lekowymi – mówi prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski  Prodziekan ds. strategii i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odpowiedzialny jest za wdrożenie nowego kierunku Drug Discovery and Development przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednocześnie Wiodący Naukowiec dla obszaru OUN w Departamencie Innowacyjnym Adamed Pharma S.A.

Praca z praktykami

Wśród prowadzących na tym kierunku są doświadczeni praktycy  na co dzień zajmujący się projektami badawczo-naukowymi m.in. w Adamed Pharma - polskiej firmie farmaceutyczno-biotechnologicznej, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. To wyjątkowa cecha, której często na próżno można szukać w innych miejscach. Aż 7 naukowców z Departamentu Innowacyjnego Adamed Pharma, wspiera studentów swoją wiedzą w obszarze leków onkologicznych, biologicznych, zarządzaniu projektami farmaceutycznymi, zwierzęcych modelach chorób onkologicznych, czy finansowaniu procesu badawczego. Wśród kadry z Adamed Pharma jest także dr Bartłomiej Żerek, Dyrektor Departamentu Innowacyjnego.

- Drug discovery to fascynujący obszar naukowy na styku różnych dyscyplin, dający ostatecznie możliwość wdrożenia zupełnie  nowych leków, skracania ścieżek terapeutycznych, a co za tym idzie poprawy życia i zdrowia pacjentów. Wyzwania świata w jakim żyjemy, tempo zachodzących zmian i narastających kryzysów zdrowotnych w skali globalnej, jest niewątpliwym impulsem i motorem dla intensyfikacji działań badawczo-rozwojowych – zwłaszcza w obszarze medycyny – mówi dr Bartłomiej Żerek, Dyrektor Departamentu Innowacyjnego w Adamed Pharma S.A.

x

- Zespoły R&D Adamed Pharma, od wielu lat prowadzą prace nad nowymi terapiami w ramach trzech platform badawczych – neuropsychiatrycznej, onkologicznej i diabetologicznej. Innowacjami o istotnym znaczeniu dla działalności Adamed są także produkty z „wartością dodaną”. Wartość tę stanowią nieznane dla rynku farmaceutycznego w momencie wdrażania połączenia substancji aktywnych, zmiany postaci leku, bądź sposobu uwalniania substancji czynnej. Są to m.in. produkty złożone, będące kombinacją substancji leczniczych zawartych w jednej kapsułce bądź tabletce. To pozwala na bardzo wygodne i zarazem efektywne stosowanie terapii  w wielu obszarach i jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pacjentów jak i lekarzy. Leki te są stosowane w kilku obszarach terapeutycznych m.in. kardiologii, urologii, pulmonologii oraz w szeroko pojętych terapiach związanych z zaburzeniami układu nerwowego. Mamy więc szerokie doświadczenia i praktykę – dodaje dr Bartłomiej Żerek.

Dalsze możliwości

Same studia, nawet z wiedzą czerpaną od najlepszych praktyków to jednak nie wszystko. W ramach zajęć, pomiędzy pierwszym a drugim rokiem studiów, studenci tego kierunku mogą odbyć 3 miesięczny płatny staż we wspierających uczelnie firmach farmaceutycznych. Wszystko po to, by poza wiedzą, móc także w praktyce spróbować swoich możliwości. Jedną z firm oferujących praktyki jest Adamed Pharma.
Więcej szczegółów o Drug Discovery and Development na stronie https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfarm/drug.disc.deve.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin