27 styczeń 2016

Sukces periodyków naukowych Uczelni Łazarskiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zaktualizowaną listę czasopism naukowych. Wykaz zawiera liczbę punktów, jaką mogą otrzymać naukowcy i badacze za publikację w wybranym piśmie. Periodyki wydawane przez Uczelnię Łazarskiego znalazły się wśród liderów.

„Ius Novum” i „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” to czasopisma naukowe publikowane przez Wydział Prawa i Administracji oraz Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Zgodnie
z najnowszą listą punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), która dotyczy czasopism nieposiadających czynnika IF (Impact Factor), „Ius Novum” otrzymało 11 punktów, a „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” – 13. Tym samym znalazły się w czołówce 2 212 tytułów.

­– Najwyższa liczba punktów, którą można uzyskać w Polsce za publikację w periodyku naukowym tej kategorii wynosi 15. Otrzymana bardzo wysoka punktacja jest dla nas powodem do wielkiej satysfakcji, a jednocześnie mobilizuje nas do dalszych wysiłków na rzecz podnoszenia poziomu naukowego i redakcyjnego naszych kwartalników – mówi prof. Ryszard Stefański, redaktor naczelny „Ius Novum”. – W przygotowanie materiałów od lat zaangażowani są pracownicy naukowi o uznanym dorobku, którzy stanowią autorytet w swoich dziedzinach. Efekt ich pracy został doceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jesteśmy dumni – to wielki sukces kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni Łazarskiego – dodajeprof. Stefański.

„Ius Novum” to kwartalnik wydawany przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Czasopismo ukazuje się od 2007 r. Na jego łamach prezentowane są oceny propozycji zmian legislacyjnych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz wyników ich weryfikacji retrospektywnej. Łamy pisma są otwarte nie tylko dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni Łazarskiego, ale także dla przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich. Corocznie jeden numer jest wydawany w języku angielskim, co sprzyja propagowaniu polskiej nauki prawa na forum światowym.

Przedmiot prezentowanych rozważań nie ogranicza się do jednej lub dwóch gałęzi prawa, ale jest forum wymiany myśli dotyczących całego prawa sensu largo. Spektrum tematyczne „Ius Novum” jest szerokie i obejmuje publikacje dotyczące historii prawa, doktryn politycznych i prawnych, prawa rzymskiego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i innych. Łamy pisma są otwarte nie tylko dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni Łazarskiego, ale także dla przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich – mówi prof. Stefański.

„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” jest kwartalnikiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, który ukazuje się od 2010 r. Obszary zainteresowania periodyku koncentrują się na konfrontacji teorii i praktyki w zakresie poszczególnych nauk, wymianie poglądów między badaczami, ekspertami, dydaktykami i praktykami oraz publikacjach wyników badań prowadzonych na Uczelni Łazarskiego. Ma charakter interdyscyplinarny, a jego łamy mają służyć wzbogacaniu dyskursu naukowego nad współczesnymi, złożonymi, determinowanymi wszechobecną globalizacją zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi, tak o charakterze teoretycznym, jak i utylitarnym. Jest więc przeznaczone dla szerokiego grona czytelników: badaczy i ekspertów, polityków, nauczycieli, doktorantów i studentów.

Na łamach kwartalnika publikujemy oryginalne i ciekawe artykuły naukowe, poświęcone ważnym i aktualnym problemom z dziedziny szeroko rozumianej ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz politologii i stosunków międzynarodowych. Są to zarazem rozprawy i studia o dużym znaczeniu teoretycznym oraz utylitarnym. Jednocześnie naszą misją jest wspieranie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia na Uczelni Łazarskiego – mówi prof. Józef M. Fiszer, redaktor naczelny kwartalnika. – Postawiliśmy sobie ambitny cel, a mianowicie utrzymać wysoki poziom naukowy naszego czasopism, co pozwoli znaleźć się na europejskich i światowych listach punktowanych periodyków naukowych – dodaje prof. Fiszer.

Więcej informacji znajduje się na stronie Uczelni Łazarskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego wykazu można znaleźć na Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin