19 marzec 2021

Sześć modelowych programów kształcenia - TAURON szkoli przyszłych energetyków

Sto szkół z całej Polski wzięło udział w projekcie POWER zrealizowanym przez TAURON we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Dzięki niemu TAURON może niebawem pozyskać fachowców, których już teraz zaczyna brakować na rynku.

Rzecznik Prasowy Tauron - Małgorzata Kuś

TAURON

 W ciągu dwóch lat realizacji przedsięwzięcia udało się przemodelować proces edukacyjny i wzbogacić go o zajęcia praktyczne. Jednym z efektów projektu jest utworzenie sześciu modelowych programów kształcenia, które mogą stać się normą w edukacji fachowców dla branży elektroenergetycznej.

W ciągu dwóch lat kompleksowo podeszliśmy do zmiany sposobu kształcenia specjalistów branży elektroenergetycznej takich jak: elektryk, technik elektryk, technik energetyk, technik elektromechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń dźwigowych. Dzięki temu młodzież szkolna zyskała szansę na zdobycie pożądanych na rynku komptencji, zaś dla branży energetycznej, a szczególnie TAURONA, jest to okazja do pozyskania potrzebnych fachowców – wyjaśnia Marek Wadowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia.

Program POWER stanowi istotny krok w kształceniu kadr dla sektora energetycznego. Badania pokazują, że już teraz na rynku pracy brakuje niezbędnych profesjonalistów z tej dziedziny. Zaangażowanie w program POWER pozwala Grupie TAURON mieć realny wpływ na proces kształcenia praktycznego w określonych zawodach oraz kreować, już na poziomie szkoły średniej, kompetencje niezbędne dla podjęcia pracy w sektorze elektroenergetycznym, także w kontekście rozpoczętej już transformacji energetycznej.

- Szczycimy się długoletnią tradycją w kształceniu zawodowym, dlatego niezmiernie ważnym dla rozwoju naszej placówki był fakt udziału w projekcie POWER, który otwierał nam bezpośredni dostęp do poznania nowoczesnych technologii oraz dawał możliwość wykorzystania tej wiedzy w praktyce, w realnych warunkach – wyjaśnia Tomasz Dobosz, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie. - Z ogromnym zaangażowaniem włączyliśmy się do realizacji zadań projektowych. Najważniejsza dla nas była możliwość realizowania zajęć praktycznych prowadzonych przez pracowników TAURONA. Młodzież miała możliwość samodzielnie realizować wybrane zadania, zdobywać różnorodne kompetencje, zwłaszcza te, które są istotne dla przyszłego pracodawcy – dodaje dyrektor Dobosz. 

- Jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie. Bardzo podobał mi się sposób prowadzenia zajęć przez pracowników firmy TAURON. Wykłady były bardzo interesujące i w ciekawy sposób przedstawiały czasami trudne i zawiłe zagadnienia. Wszyscy zawsze mogliśmy liczyć na pomoc prowadzących, którzy poświęcali nam dużo uwagi. Ważna dla mnie była możliwość sprawdzenia się w tym zawodzie. Pokazania, że dam radę i przełamię stereotyp męskiego zawodu – mówi Natalia Tulin, uczennica Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

- W trakcie projektu poznaliśmy infrastrukturę zakładu, wyposażenie pracowników w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo pracy w różnych warunkach. Szczególnie interesujące dla mnie były pokazy urządzeń i aparatów, które obserwowaliśmy w trakcie realnej pracy, pokaz działania systemów zdalnych na sieci oraz praca stacji transformatorowej. Miałem możliwość poznać zadania pracownika na różnych stanowiskach. Poznałem miejsce pracy, którą w przyszłości chciałbym wykonywać -  dodaje Kamil Korpyś z tej samej szkoły.

Stypendia i laboratoria od TAURONA

Dzięki współpracy z TAURONEM szkoły, uczniowie i kadra nauczycielska zyskali szereg konkretnych korzyści, m.in. stypendia dla najlepszych uczniów klas patronackich oraz możliwość udziału w szkoleniach i ćwiczeniach specjalistycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto szkoły mogą liczyć na zaangażowanie specjalistów TAURONA w zajęcia praktyczne oraz na doposażenie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń.

Projekt „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz ram, jakości staży i praktyk kształcenia dla branży elektryczno-energetycznej z uwzględnieniem głosu wszystkich interesariuszy” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach działania 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin