13 styczeń 2016

Prawnicy z Uczelni Łazarskiego stworzą nowy model gromadzenia i udostępnia danych telekomunikacyjnych

Od stycznia 2016 r. zespół pracowników naukowych Uczelni Łazarskiego w składzie: prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, dr Bartłomiej Opaliński oraz dr Piotr Brzeziński, rozpoczną pracę nad projektem badawczym pt. „Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych”. Pomysłodawcy koncepcji badania otrzymali grant na jego realizację w wysokości 71 760 zł. Został on przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (panel HS5). Celem projektu będzie wypracowanie nowego modelu gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych przez uprawnione podmioty.

 

Grupa badaczy przeanalizuje, czy obowiązujące uregulowania prawne dotyczące udostępniania danych telekomunikacyjnych są zgodne z prawem Unii Europejskiej, zarówno pod względem ilościowym, jak i w zakresie przekazów oraz danych telekomunikacyjnych, w tym billingów. Zespół sprawdzi, czy obecnie funkcjonujące mechanizmy prawne i rozwiązania organizacyjne zapewniają wystarczającą kontrolę nad udostępnianiem przekazów oraz danych telekomunikacyjnych, a także czy powinno się bardziej ograniczać ich liczbę i zakres. Zostanie też ustalone, czy obowiązująca praktyka, w szczególności w zakresie działania podmiotów uprawnionych, w tym sądu i prokuratury, jest właściwa czy powinna zostać zmodyfikowana.

Zakres przewidzianej przepisami prawa ingerencji państwa w prawa i wolności obywateli jest jednym z fundamentalnych zagadnień w społeczeństwach demokratycznych. Państwo ingeruje w sposób znaczący w sferę praw i wolności obywateli, w tym prawo do prywatności, w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych telekomunikacyjnych przez uprawnione podmioty – mówi prof. Maciej Rogalski, kierownik projektu. – Z drugiej strony, bez pozyskiwania przekazów i danych telekomunikacyjnych w wielu przypadkach nie byłoby możliwe skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości – podkreśla prof. Rogalski.

 

Badane zagadnienie budzi żywe zainteresowanie ze strony obywateli, mediów i organizacji pozarządowych. Jest to ważny temat społeczny ze względu na prawa i wolności obywatelskie. Tym bardziej, że w Polsce liczba pozyskiwanych danych billingowych jest jedną z największych spośród wszystkich krajów UE, także tych bardziej zaludnionych. Co więcej, po stwierdzeniu nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej[1] oraz wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „bilingów i podsłuchów”[2], wciąż brakuje w Polsce nowego modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych.

 Interdyscyplinarny projekt pod kierownictwem prof. Macieja Rogalskiego finalnie zakończy się stworzeniem zupełnie nowego i modelowego rozwiązania dla prawodawców i instytucji. Wypracowanie nowej koncepcji wymaga przeprowadzenia badań, pozwalających na ustalenie, czy obowiązujące przepisy są zgodne z prawem Unii Europejskiej, a także czy obecnie funkcjonujące mechanizmy legislacyjne i rozwiązania organizacyjne zapewniają wystarczającą kontrolę w zakresie udostępniania danych telekomunikacyjnych.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/prof-nadzw-dr-hab-maciej-rogalski-otrzymal-grant-badawczy-przyznany-przez-narodowego-centrum-nauki/.[1] Dyrektywa 2006/24/WE z dnia 15 marca 2006 r.

[2] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin